วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคร. ไล่บี้รัฐวิสาหกิจปรับแผน เร่งเบิกจ่าย ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สคร. เผย 9 เดือนแรกของปี 60 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 9.2 ชี้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในปี 60 พร้อมดันการลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 61 ให้โตกว่า 47% เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนต่อเนื่อง..

วันที่ 29 พ.ย. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 60 ขยายตัว 9.2% ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในช่วงที่ใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินการลงทุน และเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส 4/60 เพื่อจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า เพื่อให้การลงทุนรัฐวิสาหกิจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นายสมคิด ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจไปดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่ายได้ตามจริง โดยให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น Front-Loaded และการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนในปี 60 ที่จะต้องผูกพันมาเบิกจ่ายในปี 2561

2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุน ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 3. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

รวมทั้งกำชับให้รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลืออีก 1 เดือนของปี 60 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วย และให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็งทางการเงินปรับแผนการพัฒนากิจการในเชิงรุกเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศ

ทางด้าน นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. ระบุว่า ในปี 61 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะยังคงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 61 เท่ากับ 796,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% จากปีก่อน โดยกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สคร. จำนวน 45 แห่ง เท่ากับ 506,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อน ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), บมจ. ปตท. (PTT) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สคร. เผย 9 เดือนแรกของปี 60 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 9.2 ชี้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในปี 60 พร้อมดันการลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 61 ให้โตกว่า 47% เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนต่อเนื่อง.. 29 พ.ย. 2560 15:49 29 พ.ย. 2560 17:23 ไทยรัฐ


advertisement