วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอลุ้นเลย! อธิบดี สถ.ลั่นชัดเจน 30 พ.ย.นี้ เตรียมประกาศผลสอบท้องถิ่น

อธิบดี สถ. เผย 30 พ.ย.นี้ เตรียมประกาศผลสอบท้องถิ่น ยันทุกตำแหน่งเป็นไปตามกฎ-กติกา โปร่งใส เป็นธรรมตามขั้นตอน ย้ำคนขาดคุณสมบัติ แม้บรรจุไปแล้วก็ถูกยกเลิกได้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตามที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการสอบทั้ง ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เรียบร้อยไปแล้วนั้น การดำเนินการสอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การผลิตข้อสอบ การดำเนินการสอบภาค ก และ ภาค ข รวมถึงการสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน โดยหลังจากดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เสร็จ (เมื่อวันที่ 18-19 พ.ย. 60 ) ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิการศึกษาของผู้เข้าสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 32,369 คน โดยจะใช้เวลาการตรวจสอบตามแผนประมาณ 10-15 วัน หลังจากนั้น คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการประกาศผลสอบ และขึ้นบัญชีผู้สอบได้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้สอบได้ที่คุณสมบัติไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบตามประกาศรับสมัคร จะมีการหมายเหตุโดยการติดดาว (*) ไว้ในประกาศผลสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้ได้ตรวจสอบ และยื่นหรือแสดงเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหากปรากฏว่าไม่สามารถยื่นเอกสาร หรือยื่นแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ ก็จะไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ รวมทั้งกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สอบได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ก็จะไม่ได้รับการบรรจุ หรือหากบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ก็จะถูกยกเลิกการบรรจุนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ซึ่งในขณะนี้ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ก่อนกำหนดตามแผน และจะมีการประกาศผลการสอบ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อย่างแน่นอน และสามารถเรียกผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 นี้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อท้ายว่า การบรรจุผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ว่าการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จะขึ้นตามลำดับคะแนน ใครได้คะแนนสูงก็จะอยู่ในลำดับต้น และการเรียกบรรจุ จะเรียกตามลำดับที่สอบได้ โดยให้สิทธิ์ผู้นั้นเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรก บัญชีผู้สอบได้จะมีอายุ 2 ปี โดยกรมฯ จะสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุต่อไป

อธิบดี สถ. เผย 30 พ.ย.นี้ เตรียมประกาศผลสอบท้องถิ่น ยันทุกตำแหน่งเป็นไปตามกฎ-กติกา โปร่งใส เป็นธรรมตามขั้นตอน ย้ำคนขาดคุณสมบัติ แม้บรรจุไปแล้วก็ถูกยกเลิกได้ 29 พ.ย. 2560 15:46 29 พ.ย. 2560 16:19 ไทยรัฐ