วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กก.ปฏิรูปฯ เคาะตั้ง กรรมการอิสระ รับเรื่องร้องเรียนตำรวจ

กก.ปฏิรูปฯ เคาะตั้ง กรรมการอิสระ รับเรื่องร้องเรียนตำรวจ

  • Share:

กก.ปฏิรูปตำรวจเสนอตั้ง กอ.ตร.ดูเรื่องร้องเรียนวินัยตำรวจ นั่ง 5 ปีวาระเดียว หลังพบข้อร้องเรียนค้างกว่า 3000 เรื่อง ให้ ก.ตร.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พร้อมปรับปรุงโครงสร้าง-เพิ่มอำนาจจเรตำรวจ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวถึงผลการประชุมว่า คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (กอ.ตร.) มีอำนาจรับเรื่องร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง หากผิดจริงให้ส่งให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย เนื่องจากปัจจุบันประชาชนสามารถร้องเรียนตำรวจได้หลายช่องทาง แต่มีข้อจำกัดจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ว่าด้วยหมวดการดำเนินการทางวินัย ที่บัญญัติว่า เมื่อมีการร้องเรียนตำรวจผู้ใดทำผิดวินัย เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการต้องรีบสืบสวนหาข้อเท็จจริง หากเป็นการผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นเหตุให้สำนักงานจเรตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จากสถิติในปี 2558-2560 มีเรื่องร้องเรียน 2600-3100 เรื่อง แต่สำนักงานจเรตำรวจสืบสวนได้เฉลี่ยปีละ 50 เรื่องเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปฯ จึงมีข้อเสนอให้ตั้ง กอ.ตร.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากสาธารณะ เพิ่มสมรรถนะให้กับสำนักงานจเรตำรวจ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้


นายมานิจ กล่าวต่อว่า องค์ประกอบ และคุณสมบัติของ กอ.ตร.นั้น จะมี 9 คนวาระ 5 ปี เป็นได้วาระเดียว มาโดยตำแหน่ง 3 คน คือ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ.9) 2 คน อีก 6 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยรับราชการตำรวจ 4 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านการบริหารงานภาครัฐ มีประสบการณ์เคยรับราชการและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ปี และกลุ่มที่เคยเป็นตำรวจ 2 คน ต้องเคยเป็นผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ปี และพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

ส่วนกระบวนการสรรหา กอ.ตร.นั้น ให้ ก.ตร.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กอ.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยแต่งตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานการสรรหา และแต่งตั้งคนนอก 6 คน โดยต้องคัดเลือกให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากการเรียกประชุมครั้งแรก โดยจัดทำบัญชีเรียงลำดับไว้ จากนั้นให้ ผบ.ตร.นำชื่อเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้