วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ย้ำเหล่าทัพดูแลการฝึกเคร่งครัด ป้องเหตุสูญเสียซ้ำรอย

"ประวิตร" ย้ำเหล่าทัพดูแลการฝึกไม่ให้เกิดการสูญเสีย กำชับหน่วยขึ้นตรงกลาโหมหนุนนักลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมสั่งเหล่าทัพจัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง ร.9" 5 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม ได้เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้กวดขันวินัย และกำกับดูแลการฝึกศึกษาของกำลังพลทุกระดับ โดยให้ตระหนักในเรื่องการเตรียมกำลังให้มีความพร้อม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักทางทหารที่สำคัญ โดยกระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้ความสำคัญกับทุกชีวิตของกำลังพล และไม่ประสงค์ให้มีการสูญเสียจากการฝึกเกิดขึ้น จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ให้ความสำคัญในการกวดขันวินัย และกำกับดูแลการฝึกศึกษาของกำลังพลทุกระดับ

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับการลงทัณฑ์นั้น พล.อ.ประวิตร ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร พ.ศ. 2476 และให้มีการกำกับดูแลตามสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่ถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้ความรุนแรง หรือการกระทำอะไรที่เกินเลยกับผู้ที่ถูกลงทัณฑ์ในทุกระดับ เพื่อป้องกันการลุกลามบานปลายไปสู่การทำร้ายร่างกาย หรือเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายอาญา และละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากมีการกระทำที่เกินเลย หรือปล่อยปละละเลย ต้องถูกสอบสวน พร้อมให้ความเป็นธรรมโดยเร็ว และผู้กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องรับผิดชอบ

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เชื่อมโยงกับภูมิภาค ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างงานกระจายรายได้ และความเชื่อมโยงกับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น จึงกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจงานความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคม และความเชื่อมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกันในภารกิจการพัฒนาประเทศของกองทัพ ให้ใช้กลไกของหน่วยงานพัฒนาที่มีอยู่เร่งสนับสนุนขับเคลื่อนงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย เช่น เรื่องการสร้างถนน การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาอาชีพ โดยการขยายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ และสร้างการรับรู้กับประชาชนควบคู่กันไป

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน โดยการนำยางพารามาใช้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การสร้าง และซ่อมแซมถนน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร และพัฒนาไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุน และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2561 ที่มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่จะต้องดีขึ้นในระดับเทียร์ 2 และขยายผลไปสู่การพ้นจากประเทศที่ได้รับการตักเตือนให้มีการปรับปรุงแก้ไขในที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพล และครอบครัวประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังเน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยประสานงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

"ประวิตร" ย้ำเหล่าทัพดูแลการฝึกไม่ให้เกิดการสูญเสีย กำชับหน่วยขึ้นตรงกลาโหมหนุนนักลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมสั่งเหล่าทัพจัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง ร.9" 5 ธ.ค.นี้ 29 พ.ย. 2560 14:15 29 พ.ย. 2560 14:36 ไทยรัฐ