วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ เดือดร้อน 9 หมื่นกว่าครัวเรือน สังเวยแล้ว 1

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ 25–28 พ.ย.นี้ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 90,612 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย พร้อมระดมเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่..

วันที่ 29 พ.ย. 60 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25–28 พ.ย. 60 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล รวม 67 อำเภอ 360 ตำบล 2,139 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 96,773 ครัวเรือน 332,307 คน เสียชีวิต 1 ราย

ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าบอน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และ อำเภอตะโหมด รวม 64 ตำบล 629 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 36,821 ครัวเรือน 114,116 คน โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 6 แห่ง

- ตรัง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด อำเภอนาโยง อำเภอปะเหลียน อำเภอวังวิเศษ และอำเภอกันตัง รวม 33 ตำบล 164 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,365 ครัวเรือน 15,177 คน

- นครศรีธรรมราช น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอบางขัน อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอช้างกลาง อำเภอทุ่งสง และ อำเภอร่อนพิบูลย์ รวม 21 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,315 ครัวเรือน 5,042 คน

- ปัตตานี เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอปะนาเระ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอยะหริ่ง และ อำเภอมายอ รวม 68 ตำบล 344 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,952 ครัวเรือน 20,856 คน พื้นที่การเกษตร 4,383 ไร่

- สงขลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอควนเนียง และอำเภอสิงหนคร รวม 60 ตำบล 344 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,973 ครัวเรือน 27,121 คน เสียชีวิต 1 ราย อพยพ 68 ครัวเรือน 306 คน

- นราธิวาส น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุคิริน อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอตากใบ อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก–ลก และ อำเภอแว้ง รวม 60 ตำบล 301 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,675 ครัวเรือน 62,722 คน พื้นที่การเกษตร 2,827 ไร่

- ยะลา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอรามัน และอำเภอธารโต รวม 42 ตำบล 217 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,511 ครัวเรือน 70,957 คน

ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังสู่ลำน้ำสายหลัก ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ 25–28 พ.ย.นี้ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 90,612 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย พร้อมระดมเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่.. 29 พ.ย. 2560 13:03 ไทยรัฐ