วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้

การประชุม ครม.นอกสถานที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ จ.สงขลา และปัตตานี เที่ยวนี้ ถึงองค์ประกอบการประชุมจะไม่เต็มร้อย โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกทั้งนั้น แต่ไม่มีรองนายกฯที่กำกับดูแล รมต.การท่องเที่ยวฯ ร่วมทีมด้วย เลยเหมือนยังครึ่งๆกลางๆไม่สุด แต่หากดูภาพรวมของ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้ ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถ้านำไปสู่การปฏิบัติได้จริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่

เริ่มต้นจาก แหล่งท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล หรือจะเข้ามาในเขตเศรษฐกิจอย่าง สงขลา หาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวและอาหารรสจัดภาคใต้เป็นที่ขึ้นชื่อ ภายใต้สโลแกน สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขยายเมืองต้นแบบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ให้มีการเชื่อมต่อทั้งทางเรือ ส่งเสริมให้ ท่าเรือสำราญ จ.ภูเก็ต เป็น ท่าเรือหลักของโลก และจัดระบบขนส่งมวลชนทางบกที่ทันสมัย เช่น Monorail ภูเก็ต พัฒนาให้ภูเก็ตเป็น Smart City หรือการพัฒนา สนามบินเบตง โครงการ ถนนเลียบอ่าวไทย รถไฟเชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย จะทำให้เศรษฐกิจ การขนส่งและการท่องเที่ยวภาคใต้เติบโตแบบก้าวกระโดดทันที

ของดีในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์ และ อุตสาหกรรมยาง ที่ไทยเป็นแหล่งผลิตที่มากที่สุด การจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางหาดใหญ่-สะเดา ให้เป็น Rubber City จะเป็นฐานเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร สร้าง กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้ เช่น ผลิตเครื่องสำอาง แปรรูปอาหาร เป็นต้น

จะว่าไปแล้ว ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในทะเลมีทั้ง น้ำมัน แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอาหาร แหล่งประมง ยางพารา แร่ เป็น ด้ามขวานทอง อย่างแท้จริง หากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและจะกลับมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในย่านนี้ทันที

เคยสงสัยหรือไม่ว่า เหตุใดภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นต่างๆนานา เช่นเดียวกับ ฟิลิปปินส์ หรืออินโดนีเซีย ที่ขัดขวางและเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง การพัฒนาภาคใต้ของประเทศที่ ยึดหลักความมั่นคงมากกว่าการพัฒนา นอกจากจะทำให้ปัญหาความไม่สงบลงลึกมากขึ้น ยังจะเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเอง

เสียดายว่ารัฐบาลไม่กล้าประกาศให้ภาคใต้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เอาเศรษฐกิจนำการเมืองและการทหาร เราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะ ถ้าจะเทียบ ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ ในภูมิภาคนี้ ไทยได้เปรียบมากที่สุด แต่ถ้าจะเทียบ ด้านทรัพยากรบุคคล ไทยน่าจะแย่ที่สุด โดยเฉพาะพวกที่ชอบขวางนั่นขวางนี่ ดีแต่ชวนคนมาต่อต้านนโยบายรัฐ ควรจะจับตาให้ดี พวกทำงานด้วยปาก สู้แล้วรวย จนประเทศหายนะ.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การประชุม ครม.นอกสถานที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ จ.สงขลา และปัตตานี เที่ยวนี้ ถึงองค์ประกอบการประชุมจะไม่เต็มร้อย โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกทั้งนั้น... 29 พ.ย. 2560 09:40 29 พ.ย. 2560 11:34 ไทยรัฐ