วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ.นำร่องทิ้งซากอิเล็กทรอนิกส์

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนายชาตรี วัฒนเขจร รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจแยกทิ้งขยะอันตราย” และมีการลงนามความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น มีเป้าหมายในการเพิ่ม ช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งนำร่อง 5 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ และภาชนะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อาทิ กระป๋องสเปรย์และนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตราย (จุด Drop off) เพื่อให้กรุงเทพฯ เก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งขยะอันตรายเหล่านี้ หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไปและได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้จะแยกทิ้งขยะอันตราย ให้นำไปทิ้งที่จุดที่มีสัญลักษณ์ Drop off.

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนายชาตรี วัฒนเขจร รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 29 พ.ย. 2560 03:22 29 พ.ย. 2560 03:22 ไทยรัฐ