วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 แบ่งงานใหม่ดึง สกศ.-กศจ.คุมเอง

อุดม คชินทร

มอบ “หมออุดม” ดูสกอ.-สำนักทดสอบศึกษา จี้เร่งปฏิรูปก่อนผุดกระทรวง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังมีพระราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็น รมช.ศึกษาธิการ ดังนั้น จะมีการแบ่งงานใหม่ โดยเบื้องต้นได้หารือกับ ศ.คลินิก นพ.อุดม แล้วว่าให้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งเรื่องร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ... ที่ได้ดำเนินการมาก่อนนี้ก็ยังคงดูแลอยู่ เพียงแต่จะปรับมุมมองใหม่คือเริ่มจากการปฏิรูปอุดมศึกษาก่อนที่จะมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแนะนำ และค่อยไล่ไปถึงการมีกระทรวงอุดมฯ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ ศ.คลินิก นพ.อุดม เข้ามาช่วยดูเรื่องนี้เพราะมีประสบการณ์ทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ในส่วนของตนยังดูหน่วยงานหลักคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) องค์การค้าของ สกสค.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามเดิม แต่จะดึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มาดูเองเพราะจะได้เชื่อมโยงกับคณะกรรมการอิสระฯ รวมถึงงานการปฏิรูป ศธ.ในภูมิภาค ทั้งคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) เพราะที่ผ่านมามีปัญหามาก
ก็จะมาดูเองจะได้แก้ไขปัญหาได้

นพ.ธีระเกียรติกล่าวด้วยว่า ส่วนความคืบหน้า การสรรหาเลขาธิการ สกสค. เลขาธิการสำนักงานคุรุสภา และ ผอ.องค์การ ค้าของ สกสค. ตัวจริงนั้น ขณะนี้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ ยังไม่จำเป็นต้องรีบแต่งตั้ง เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่กำลังแก้ไขปัญหาและงานกำลังเข้าที่เข้าทาง ซึ่งตนยังยึดตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น ส่วนเรื่องการล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อให้ กศจ.คืนอำนาจมาตรา 53 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 คืนให้เขตพื้นที่ฯนั้น ต้องถามว่ารัฐธรรมนูญเปิดทางให้ทำหรือไม่ มีอะไรก็เสนอมาให้ปรับและค่อยๆแก้ไข.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังมีพระราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็น รมช.ศึกษาธิการ 29 พ.ย. 2560 03:13 29 พ.ย. 2560 03:13 ไทยรัฐ