วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าออกกฎคุมอาคารที่จอดรถ สภาวิศวกรเสนอห้ามใช้ผนังสำเร็จ

ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค เมื่อวันที่ 28 พ.ย สภาวิศวกรจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบก่อสร้าง ประเมินและปรับปรุงแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถให้มีความปลอดภัย โดย ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับวิศวกรเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ให้มีความปลอดภัย ระหว่างที่รอกรมโยธาธิการและผังเมืองร่างข้อกฎหมายควบคุมการก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.ควบคุมอาคารยังไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานในการออกแบบแผงกั้นรถยนต์ตามอาคารจอดรถ เบื้องต้นแนะนำว่าการออกแบบแผงกั้นอาคารจอดรถยนต์ควรมีความสูงอย่างน้อย 1.3 เมตร สามารถรับแรงกระแทกได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน และปลายทางวิ่งจะต้องรับน้ำหนักได้ 24 ตัน ส่วนเหล็กที่ใช้เสริมความแข็งแรงควรเป็นเหล็กข้ออ้อย และควรใช้เหล็กเสริมสองชั้น ขณะที่การก่อสร้างผนัง ไม่สนับสนุนให้ก่ออิฐมอญ หรือใช้ผนังสำเร็จรูป เนื่องจากมีความทนแรงกระแทกได้ต่ำและไม่มีความแข็งแรง

ดร.อมรกล่าวว่า นอกจากการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่วิศวกรในเบื้องต้นแล้ว สภาวิศวกรได้จัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมวิศวกรให้มีความชำนาญในการตรวจสอบ ออกแบบ ก่อสร้าง แผงกั้นรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างหลักสูตร โดยวิศวกรที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์ ซึ่งสภาวิศวกรสามารถร่วมกับ กทม. และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมีผลประกาศและบังคับใช้ เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไข.

ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค เมื่อวันที่ 28 พ.ย สภาวิศวกรจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบก่อสร้าง ประเมินและปรับปรุงแผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถให้มีความปลอดภัย 29 พ.ย. 2560 01:39 29 พ.ย. 2560 01:39 ไทยรัฐ