วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เป็นกังวลน้ำนมไม่พอ แม่โคเจอทั้งแล้ง-ฝน

นายโอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ เปิดเผยว่า ปีนี้ปริมาณน้ำนมดิบทั้งอุตสาหกรรมนมลดลงมากถึง 27 ล้านกิโลกรัม (กก.) เนื่องจากช่วงต้นปีเกิดปัญหาภัยแล้ง และพอกลางปีมีปริมาณฝนที่ตกลงมีมาก ทำให้เกิดโรคระบาดยาวนานขึ้น คือโรคปากเท้าเปื่อยและโรคปอดบวม ทำให้ตลาดสูญเสียแม่วัวในการผลิตน้ำนมถึง 10- 20% รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสต๊อกนมยูเอชทีของโฟร์โมสต์ที่ลดลง “เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบไปมากกว่านี้ ในปี 61 โฟร์โมสต์จึงมีแผนส่งเสริมเกษตรกรทั้งรายเก่าที่มีอยู่ 4,000 ราย จะต้องมีปริมาณนมดิบมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ 18 กก.ต่อตัวต่อวัน จากปัจจุบันเฉลี่ยที่ 17 กก.ต่อตัวต่อวัน โดยใช้เทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์เข้ามาช่วย อีกทั้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหม่เลี้ยงโคนมให้มากขึ้น โดยการรับซื้อนมดิบจะเป็นไปตามราคาที่รัฐบาลกำหนดคือ 19 บาทต่อ กก. และบวกเพิ่มตามคุณภาพเฉลี่ยที่ กก.ละ 19.30-20 บาท”.