วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รบ.ห่วงใย มอบกระทรวง ทส. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

รบ.ห่วงใย มอบกระทรวง ทส. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด

  • Share:

รัฐบาล ห่วงใย มอบกระทรวงทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ.ขอนแก่น หลังน้ำลด

วันที่ 28 พ.ย. นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว “ทส. ร่วมใจทำกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด”  ณ บ้านวังหิน หมู่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยระดมความช่วยเหลือ และได้สูบน้ำออกจากนาข้าว ช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวที่แก่จัดตามอายุ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามฤดูกาล และเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจากการเน่าเสีย

โดย ทส. มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการประสานบูรณาการการดำเนินงาน และการรายงานผลของหน่วยงาน ทส. ในจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการการช่วยเหลือ ดังนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือรถผลิตน้ำดื่ม แจกน้ำดื่มสะอาด จำนวน 174,250 ลิตร (ขนาด 500 ซีซี จำนวน 63,500 ขวด ความจุ 5,000 ซีซี จำนวน 20,100 ขวด รถบรรทุกน้ำ 42,000 ลิตร) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเก็บเกี่ยวข้าว, ขนหญ้าแห้งอัดฟ่อนเพื่อใช้เป็นอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรที่ประสบภัยน้ำท่วม, ขนส่งถุงยังชีพพระราชทาน, ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน, กรอกถุงกระสอบทราย และนำไปกั้นน้ำ แจกถุงยังชีพ, ขจัดสิ่งกีดขวางถนนระหว่างหมู่บ้าน, จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ แจกยาแก้น้ำกัดเท้า ทำความสะอาด

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบาย จำนวน 10 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำที่ท่วมขังในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่การเกษตร นาข้าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารแห้ง ร่วมพิธีและทำหน้าที่จิตอาสาลำเลียงถุงพระราชทานและเครื่องยังชีพ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) เตรียมลงพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อวัดคุณภาพน้ำภายหลังน้ำลด และให้คำแนะนำ ในการบำบัดน้ำเน่าเสียในเบื้องต้น รวมถึงแจกจ่าย EM เพื่อบรรเทาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำขัง อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้