วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบ 'ป่าเกาะพะงัน' เป็นอุทยานแห่งชาติ

ครม.มีมติเห็นชอบให้ที่ดินบริเวณ "ป่าเกาะพะงัน" จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ–หมู่เกาะพะงัน) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ​​โดยมีสาระสำคัญคือ เป็นการกำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

ครม.มีมติเห็นชอบให้ที่ดินบริเวณ "ป่าเกาะพะงัน" จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ 28 พ.ย. 2560 19:02 28 พ.ย. 2560 19:32 ไทยรัฐ