วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลุ่มจังหวัดใหม่

กลุ่มจังหวัดใหม่

โดย ซี.12
29 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้เคยกำหนดกลุ่มจังหวัดเอาไว้แล้ว จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด

แต่เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเสียใหม่ โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัดและกำหนดให้มีภาคอีก 6 ภาค

การกำหนดกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการนั้นคล้ายคลึงกับของเดิมที่มีอยู่บ้างแต่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ไปบ้าง อย่างเช่น ภาคกลาง เคยมีอยู่ 5 กลุ่ม ลดลงเหลือ 4 กลุ่ม ภาคใต้ชายแดน ที่เคยมี สงขลา และสตูล อยู่ด้วยก็ดึง สงขลา และสตูล ออกไปอยู่กลุ่มอื่น เหลือ 3 จังหวัดชายแดนคือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ให้ จังหวัดยะลา เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

มาดูรายละเอียดกันดีกว่า ดังนี้

ภาคที่ 1 เรียกว่า ภาคกลาง ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัดคือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 2 เรียกว่า ภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัดคือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา โดยให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 3 เรียกว่า ภาคใต้ชายแดน มีเพียง 1 กลุ่มจังหวัด คือ

1.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา โดยให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 4 เรียกว่า ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัด คือ

(1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยให้ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

(2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยให้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

หมดไป 4 ภาค พรุ่งนี้จะเป็นรายละเอียดของกลุ่มจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ต่อไป.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้