วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยินดีด้วย! 'บัวขาว-เจนรบ' นำทัพคนกีฬารับปริญญาที่อาร์แบค

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป...

วันที่ 28 พ.ย.60 โดยมีนักกีฬาและศิลปินนักร้องเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ โดยเป็นนิสิตปริญญาโท จำนวน 2 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 15 คน ดังนี้ นางสาวศศิชา โพธิวงษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นักกีฬาฟุตซอล (ทีมชาติ), นางสาวอรอารียา ก้อนเงิน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นักกีฬายูโด (ทีมชาติ), “บัวขาว” นายสมบัติ บัญชาเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬามวยไทยอาชีพ, นายวรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาแบดมินตัน (ทีมชาติ), นายอดิศักดิ์ เส็นสมเอียด บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาฟุตบอล (ทีมชาติ)

นายเจนรบ สำเภาดี บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาฟุตบอล (ทีมชาติ), นางสาวเหมือนฝัน ภิญโญ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาจักรยาน (ทีมชาติ), นายสืบสกุล สุขจรรยา บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาจักรยาน (ทีมชาติ), นายณัฐวุฒิ ศุภชีวะกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาจักรยาน (ทีมชาติ), นางสาวสุธารินี ชำนิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาจักรยาน (ทีมชาติ), นางสาวพุทธรัตน์ อุดมเศรษฐวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาคาราเต้โด (ทีมชาติ), นางสาวเมทินี หมื่นละหม้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬาคาราเต้โด (ทีมชาติ), นางสาวอาริยา กฤษวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักกีฬา ฟุตซอล (ทีมชาติ), นายธนพงษ์ ปั้นแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต นักรักบี้ฟุตบอล (ทีมชาติ), นายศิรวัฒน์ วิศิษฐ์กิตติกร บริหารธุรกิจบัณฑิต นักรักบี้ฟุตบอล (ทีมชาติ)

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกัลยาณี เจียมสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต นักร้องสังกัด R-SIAM และนายธนดล ปุณริบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต นักร้องสังกัด R-SIAM

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559... 28 พ.ย. 2560 09:16 28 พ.ย. 2560 11:27 ไทยรัฐ