วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังไล่บี้องค์กรท้องถิ่นเบิกจ่ายงบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผงกหัว

คลังไล่บี้องค์กรท้องถิ่นเบิกจ่ายงบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผงกหัว

  • Share:

นายยุทธนา หยิมการุญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลังว่า ที่ประชุมได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 96% ของงบประมาณรายจ่ายรวมที่ 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีงบลงทุน 659,924 ล้านบาทจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 88% ของงบลงทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 61 มาถึงวันที่ 10 พ.ย.60 พบว่า รายจ่ายประจำได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 455,369 ล้านบาท หรือ 19.99% รายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย 38,961 ล้านบาท หรือ 6.27% จากเป้าหมาย 9.27% ทั้งนี้ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ ยังต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินลงทุนขนาดเล็ก หลังจากรัฐบาลมุ่งเน้นให้ อปท.เบิกจ่ายการลงทุนในภูมิภาค ดังนั้น จึงได้ตั้งทีมส่วนกลาง 63 ทีม และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 76 จังหวัดเพื่อรายงานผลการเบิกจ่าย นอกจากนั้น ยังได้มีการติดตามการจัดเก็บภาษีในส่วนต่าง โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงกลางคืนในจังหวัดเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต คาดว่าจะได้ภาษีประเภทต่างๆจากที่เคยรั่วไหลกลับเข้ามาได้สูงขึ้น

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแผนปฏิรูปประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร หลังจากปรับโครงสร้างสรรพสามิตและกรมศุลกากรไปแล้ว โดยเฉพาะปัญหาจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ยอมรับว่าการค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์ซมีธุรกรรมสูงมากและการค้าขายทุกครั้งต้องเสียภาษี แต่ปัจจุบันยังเสียภาษีน้อยมากต้องศึกษาอีกหลายปัจจัย เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งจดทะเบียนในต่างประเทศ การปิดบัญชีซื้อขายเพื่อเก็บภาษีจึงพิจารณายาก

“ปัญหาดังกล่าวต้องร่วมมือกันระดับเวทีโลก กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาได้ศึกษาแนวทางต่างๆต่อเนื่อง ทั้งศึกษาประสบการณ์และบทเรียนในต่างประเทศ และต้องรอผลการพิจารณาของอัยการเพื่อออกกฎหมายจัดเก็บภาษีสินค้าออนไลน์ ขณะเดียวกันประมวลรัษฎากรฉบับปัจจุบันยังไม่รองรับการค้าขายจากอี-คอมเมิร์ซได้ครอบคลุม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้