วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มรดกจาก 'พ่อ' แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

อ่างเก็บน้ำ “นฤบดินทรจินดา” มรดกจาก “พ่อ” ปัดเป่าทุกข์ลูกหลานลุ่มน้ำปราจีนบุรี แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง แหล่งน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าไม้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำ “นฤบดินทรจินดา” หรือโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งแล้วเสร็จและเริ่มเก็บน้ำในปี 2559 ถือเป็นมรดกสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้กับพสกนิกรไทยทุกคน โดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2521 มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นครั้งแรก โดยให้กรมชลประทานไปพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวเนื่องจากน้ำท่วมและภัยแล้งในจ.ปราจีนบุรี รวมถึงเป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี


ทั้งนี้หลังจากครม.มีมติเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2532 อนุมัติให้ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จในปี 2538 และได้ดำเนินการปรับปรุงจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งในปี 2546 แต่การดำเนินการต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากในปี 2548 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทำให้ต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2552 กระทั่งครม.วันที่ 23 ต.ค. 2552 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2553-2561 รวม 9 ปี ใช้งบประมาณ 8,300 ล้านบาทนอกจากนี้ จากการปฏิบัติของโครงการห้วยโสมง ตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จนได้รับความชื่นชม "บันทึกด้วยความยินดี ที่มีการลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างและร้องขอให้บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง" จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 38 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และต่อมา กรมชลประทาน ได้ขอพระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” อันมีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

สำหรับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านแก่งยาว ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 111,300 ไร่

นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี และยังเป็นแนวกันชน ป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ได้อีกประการหนึ่ง ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจ.ปราจีนบุรี

อ่างเก็บน้ำ “นฤบดินทรจินดา” มรดกจาก “พ่อ” ปัดเป่าทุกข์ลูกหลานลุ่มน้ำปราจีนบุรี แก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง แหล่งน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าไม้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่... 27 พ.ย. 2560 20:09 ไทยรัฐ