วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล รธน.รับคำร้องยื่นวินิจฉัย ร่างบันทึกความเข้าใจสินค้า 'ไทย-กัมพูชา'

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง ครม.ยื่นวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจสินค้าไทย-กัมพูชา พร้อมนัดฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าแจง 13 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวถึงสื่อมวลชน ระบุถึงผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้มีมติสั่งรับคำร้องกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคห้า ว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสอง และวรรคสาม ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ ไว้พิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ต่อการพิจารณา ให้ขอข้อมูลเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 วรรคสองและวรรคสาม จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) รวมทั้งให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือต่อศาล ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และให้ส่งผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมาชี้แจงต่อศาลในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. อีกทั้งให้เชิญศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มาให้ข้อมูล และความเห็นต่อศาลในวัน เวลา เดียวกันด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง ครม.ยื่นวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจสินค้าไทย-กัมพูชา พร้อมนัดฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าแจง 13 ธ.ค.นี้ 27 พ.ย. 2560 18:43 27 พ.ย. 2560 19:13 ไทยรัฐ