วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตาลุกวาว!! บ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ การเคหะฯ จัดให้ กู้ไม่ผ่าน มีทางออก

การเคหะฯ เปิดโครงการบ้านเก่าแลกบ้านใหม่ ช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่ใหญ่ขึ้น ชี้กู้ไม่ผ่าน จัดให้กู้โดยตรงกับการเคหะฯ ในลักษณะเช่าซื้อ เล็งตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ดอกต่ำ วงเงิน 5.2 พันล้าน ลดเหลื่อมล้ำ...

         
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอย ได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว โดยนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ของการเคหะแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือบ้านที่มีราคาสูงกว่า

สำหรับเงินส่วนต่างของราคาบ้าน การเคหะแห่งชาติจะเป็นสื่อกลางติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเคหะแห่งชาติจะนำโมเดล Leasing Agency มาใช้ กล่าวคือ ให้ลูกค้ายื่นกู้ขอสินเชื่อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรงในลักษณะการเช่าซื้อ และในระหว่างที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ การเคหะแห่งชาติจะจัดโครงการอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีวินัยการเงินที่ดี ส่งค่างวดครบภายในเวลาที่กำหนด การเคหะแห่งชาติจะผลักดันเข้าสู่ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินอีกครั้ง จะทำให้ลูกค้าสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้

นอกจากนี้ยังเร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในวงเงินลงทุนเบื้องต้น 5,200 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยถ้วนทั่วตามนโยบายรัฐบาล คาดว่าจะนำเสนอรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในเดือนธันวาคม 2560. 

การเคหะฯ เปิดโครงการบ้านเก่าแลกบ้านใหม่ ช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่ใหญ่ขึ้น ชี้กู้ไม่ผ่าน จัดให้กู้โดยตรงกับการเคหะฯ ในลักษณะเช่าซื้อ เล็งตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ดอกต่ำ วงเงิน 5.2 พันล้าน ลดเหลื่อมล้ำ... 27 พ.ย. 2560 18:33 27 พ.ย. 2560 18:38 ไทยรัฐ