วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งจังหวัด ร.ร.ในเขตเมืองหยุดทุกแห่ง

ผวจ.พัทลุง ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 11 อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว หลังน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหยุดทุกแห่ง ขณะที่ ปภ.จังหวัดเร่งประสานกรมชลประทาน นำเครื่องสูบและผลักดันน้ำมาช่วยระบาย...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2560 ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า ขณะนี้ ระดับน้ำในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด ในท้องที่ อ.ป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำไหลลงท่วมขังในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.ควนขนุน เมืองพัทลุง เขาชัยสน บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดพัทลุงทั้ง 11 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ในส่วนของสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนั้นได้หยุดการเรียนการสอนทุกแห่ง ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ส่วนมากตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลานั้นได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเกือบทุกโรงเรียนแล้ว

สำหรับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลานั้น ขณะนี้ ระดับน้ำได้ท่วมสูงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง และพื้นที่ อ.ปากพะยูน ในส่วนของพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง มีน้ำท่วมสูงใน ต.ชัยบุรี พญาขัน ลำปำ โดยเฉพาะในชุมชนลำปำในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีน้ำท่วมหลายครัวเรือน

ส่วนถนนสายพัทลุง-ลำปำ ที่ผู้รับเหมากำลังขุดถนนเพื่อฝังท่อระบายน้ำ สามารถสัญจรไปมาเพียงช่องทางเดียวนั้น ได้ถูกน้ำท่วมขังสูง รถเล็กไม่สมารถสัญจรไปมาได้ ในขณะที่ ต.พญาขัน ที่เป็นพื้นที่ราบต่ำนั้นระดับน้ำท่วมสูงในพื้นที่ ม.5, 9, 10 ระดับน้ำบางแห่งสูงถึง 1 เมตร จนชาวบ้านไม่สามารถใช้รถยนต์ในการสัญจรไปมาได้ สำหรับ อ.ปากพะยูน ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะนั้นมีน้ำท่วมขังและ ต.หารเทา ต.ฝาละมีและ ต.ดอนประดู่ โดยในตอนเย็นวันนี้ (27 พ.ย.) นายกู้เกียรติฯ ผวจ.พัทลุง และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ มัสยิดบางมวง ท้องที่ ม.8 ต.ฝาละมี จำนวน 450 ชุด

ด้าน นายเชาวลิตร นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า หลังจากที่นำเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง ไปติดตั้งที่คลองปากประ บริเวณสะพานปากประ พื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมืองพัทลุง กับพื้นที่ อ.ควนขนุน จำนวน 4 เครื่องนั้น ยังไม่สามารถที่จะผลักดันน้ำจากพื้นที่ อ.ควนขนุน และ อ.เมืองพัทลุง ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้อย่างพึงพอใจ จึงได้เสนอขอเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทานมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก รวม 12 เครื่อง ขณะนี้ กำลังนำเครื่องสูบน้ำดังกล่าวมาจาก จ.เพชรบุรี.

ผวจ.พัทลุง ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 11 อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว หลังน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหยุดทุกแห่ง ขณะที่ ปภ.จังหวัดเร่งประสานกรมชลประทาน นำเครื่องสูบและผลักดันน้ำมาช่วยระบาย... 27 พ.ย. 2560 14:09 27 พ.ย. 2560 15:22 ไทยรัฐ