วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.กำชับหน่วยงานต่างๆ ระมัดระวังส่งข้อมูล ป้องกันสังคมสับสน

คสช.กำชับหน่วยงานต่างๆ ระมัดระวังส่งข้อมูล ป้องกันสังคมสับสน

  • Share:

คสช.กำชับมาตรการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม ป้องความสับสนในข้อมูลข่าวสาร กำชับช่วยเหลือ ปชช.เหยื่อน้ำท่วม พร้อมดูแล รปภ.ครม.สัญจร 27-28 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. โดยที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการส่งข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และการชี้แจงข้อมูลที่รอบด้าน ตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมเกิดการสับสนในข้อมูลข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะดำรงความต่อเนื่องในการชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานของรัฐบาลและโครงการต่างๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงความคืบหน้า และพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการ หรือโครงการต่างๆ ของภาครัฐให้ได้มากที่สุด

รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์อุทกภัยที่ยังดำรงอยู่ในหลายพื้นที่ กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและทางจังหวัด เข้าช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายทุกสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ในเรื่องการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนำการช่วยเหลือและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาของภาครัฐไปให้ถึงมือเกษตรกรโดยด่วน

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรใน 27-28 พ.ย.ที่ จ.สงขลา ในขณะนี้ รองเลขา คสช.กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเต็มที่ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้