วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อออกข้อบังคับ เบรกนักซิ่ง จำกัดความเร็วเขตชุมชน ไม่เกิน50กม./ชั่วโมง

กองบังคับการตำรวจจราจร เตรียมออกข้อบังคับ จำกัดความเร็วบนท้องถนนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุ หลังพบปัจจัย เมา-ขับเร็ว เป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ จนนำไปสู่การเสียชีวิต ...

หลังจาก กทม. ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์ก เพื่อสาธารณประโยชน์ ให้เป็น 1 ใน 10 เมือง ที่เข้าร่วมโครงการคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย บนท้องถนนที่เกิดขึ้นใน กทม.ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ที่ สถาบันทรัพยากรโลก หนึ่งในภาคีเครือข่ายองมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดประชุมการบริหารจัดการการใช้ความเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน กทม. โดยเชิญผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในและต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ กทม. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนำความสำเร็จของการบริหารจัดการจากหลายประเทศ มาถก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมี 3 ส่วนคือ 1. คน 2. รถ สภาพถนน และ 3. สภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยจากคน ที่เกิดจาก เมา ขับเร็ว เกิดขึ้นมากถึง 76% พฤติกรรมการขับรถเร็ว กลายเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ จนนำไปสู่การเสียชีวิต ส่วนปัจจัยจากรถ สภาพถนน เกิดขึ้น 23% และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เกิดขึ้น 1%

และในปี 2563 มีนโนบายต้องลดให้ได้ 50% การจำกัดความเร็วในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ชุมชน หน้าโรงเรียน และอีกหลายพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่จะต้องเร่งรัดนำมาใช้โดยออกเป็นข้อบังคับ เพื่อสำไปสู่การปฏิบัติที่เร็วที่สุด ซึ่งอาจจะพิจารณาลดความเร็วในพื้นที่ชุมชนจากเดิม 80 กม.ต่อชั่วโมง เหลือไม่เกิน 50 กม.ต่อชั่วโมง เพื่อให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยที่สุด

กองบังคับการตำรวจจราจร เตรียมออกข้อบังคับ จำกัดความเร็วบนท้องถนนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุ หลังพบปัจจัย เมา-ขับเร็ว เป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ จนนำไปสู่การเสียชีวิต ... 27 พ.ย. 2560 11:38 27 พ.ย. 2560 12:59 ไทยรัฐ