วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักรบชายแดนใต้ระทม

โดย สหบาท

ภาวะใกล้ถังแตกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังลุกลามกระจายเป็น ภาระตำรวจโรงพัก ทั่วประเทศที่ส่อเค้าเกิด “วิกฤติทางการเงิน” เมื่องบประมาณประจำปี 2561 ถูกจำกัด

โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลัง ยุบศูนย์ ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับไปรวมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

บางหน่วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหายกว่าครึ่งเพื่อนำไป “ถัวเฉลี่ย” โรงพักอื่น

ตามที่สำนักงานงบประมาณและการเงินซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ที่ระบุค่าน้ำมันรถยนต์สนามของ บช.ภ.1-9 จำนวน 2,250 บาทต่อคันต่อเดือน หากกำลังพล 216 คนขึ้นไปจะได้ 3,600 บาทต่อคัน
ต่อเดือน

แต่โรงพัก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้แค่ 1,350 บาทต่อคันต่อเดือน เนื่องจากมีงบ โครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีกส่วน

เช่นเดียวกับค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์สนามของ บช.ภ.1-9 ได้ 1,000 บาทต่อคันต่อเดือน กำลังพล 216 คนขึ้นไปเพิ่ม เป็น 1,600 บาทต่อคันต่อเดือน

ส่วนโรงพัก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพียง 600 บาทต่อคันต่อเดือน

พอเอาเข้าจริง งบโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระจายสู่โรงพักปลายด้ามขวานตามความเหมาะสม ทำเอาหลายโรงพักพากันร้องระงม

เหมือนถูก “อมค่าน้ำมัน”

เหตุเพราะนำเอางบค่าน้ำมันไปถัวเฉลี่ยให้เท่ากันทั้งที่ปริมาณงานในพื้นที่ต่างกัน

ที่น่าตกใจ บางจังหวัดจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2561 ไตรมาส 1-2 ให้กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัด 10,000 กว่าบาท เฉลี่ยต่อเดือนเหลือ 2,000 บาทเศษ ส่วน ชุดปฏิบัติการอีโอดี ทำงานเสี่ยงภัยเสี่ยงตายไม่แพ้กัน ได้แค่ 4,000 กว่าบาทต่อเดือน

ยิ่งย้ำเตือนว่า ขวัญกำลังใจนักรบสีกากีที่ชายแดนใต้เริ่มจางหายไปทุกที

เมื่อน้ำมันยังไม่มีออกทำงาน แล้วจะเอาอะไรไปต้านผู้ก่อความไม่สงบ!!!

สหบาท

ภาวะใกล้ถังแตกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังลุกลามกระจายเป็น ภาระตำรวจโรงพัก ทั่วประเทศที่ส่อเค้าเกิด “วิกฤติทางการเงิน” เมื่องบประมาณประจำปี 2561 ถูกจำกัด 27 พ.ย. 2560 10:10 27 พ.ย. 2560 14:48 ไทยรัฐ