วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดเป็นรัฐมนตรี

โดย ซี.12

ผลพวงจากการปรับ ครม.ใหม่เที่ยวนี้มาว่ากันถึงฝ่ายราชการพลเรือนบ้าง เพราะมีอดีตข้าราชการประจำหลายคนที่ถึงเวลาต้องพักจากภารกิจอันหนักหน่วงและในขณะเดียวกันก็มีคนใหม่ๆจากวงราชการเข้าไปรับผิดชอบงานแทน

เมื่อตอนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มต้นตั้ง ครม.ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2557 นั้น ได้ใช้บริการของบรรดา ปลัดกระทรวง และ อดีตปลัดกระทรวง ถึง 6 คน คือ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วต่อมาได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ครั้นถึงเดือนสิงหาคม 2558 มีการปรับ ครม.ให้ นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แทน นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที่พ้นตำแหน่งไป และต่อมา รัฐมนตรีอรรชกา ย้ายไปอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

แล้วต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2559 มีอดีตปลัดกระทรวงอีก 2 คน ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้คือ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วในการปรับ ครม.คราวนี้ได้ย้ายกลับถิ่นเก่าไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

อดีตปลัดกระทรวงที่อยู่ใน ครม.ทยอยพ้นจากตำแหน่งไปในวาระต่างๆ จนมาถึงการปรับ ครม. คราวนี้มีพ้นตำแหน่งไปอีก 3 คน เหลืออยู่เพียง 3 คน คือ รัฐมนตรีวีระ รัฐมนตรีช่วยวีระศักดิ์ และ รัฐมนตรีช่วยชุติมา

พร้อมกันนั้นมีอดีตปลัดกระทรวงที่เพิ่งเกษียณอายุราชการมาหมาดๆ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ราย ที่ได้เข้ามาร่วม ครม.ใหม่คราวนี้
นั่นคือ นายสมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่พอเกษียณอายุก็ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ถึง 2 เดือน ก็ได้เลื่อนชั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อีกรายได้แก่ นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มองเผินๆอาจจะคิดไม่ถึงว่างานใหม่นี้มิใช่งานที่เคยทำมาในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่เชื่อว่า นายกรัฐมนตรี คงมองทะลุถึงฝีมือการทำงานสนองนโยบายเท่าที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าสามารถรับมือกับงานใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาราคายางพาราและการรับมือกับม็อบยางที่กำลังฮึ่มๆอยู่

อีกทั้งงานด้านอื่นๆยังมี รัฐมนตรีช่วยมือดี อีก 2 คนช่วยแบ่งเบาได้มากทั้ง นายลักษณ์ วจนานวัช และ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีช่วยวิวัฒน์ หรือที่รู้จักกันในนาม อาจารย์ยักษ์ คนนี้แหละที่เป็นนักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตัวจริง เคยรับราชการอยู่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วลาออกมาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นจริง จนเป็นที่ปรากฏที่มาบเอื้องเมืองชล.

“ซี.12”

ผลพวงจากการปรับ ครม.ใหม่เที่ยวนี้มาว่ากันถึงฝ่ายราชการพลเรือนบ้าง เพราะมีอดีตข้าราชการประจำหลายคนที่ถึงเวลาต้องพักจากภารกิจอันหนักหน่วงและในขณะเดียวกันก็มีคนใหม่ๆจากวงราชการเข้าไปรับผิดชอบงานแทน 27 พ.ย. 2560 09:58 27 พ.ย. 2560 14:30 ไทยรัฐ