วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมบังคับคดี จัดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดี จัดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • Share:

กรมบังคับคดี จัดโครงการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยเพิ่มช่องทางการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 พ.ย. ที่กรมบังคับคดี จัดโครงการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยเพิ่มช่องทางการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e –offering Auction) นัดแรก โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักงานศูนย์กลาง (Center) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา รวม 9 แห่ง เป็นสำนักงานเครือข่าย (Node)

สำหรับ สำนักงานเครือข่ายของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 จัดขึ้น ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี ซึ่งมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 นางจิตรา พรมจาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และนางวรรณา ชัยโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เผยว่า มีทรัพย์สินที่ทำการขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคดีพร้อมขายในวันนี้ 15 คดี 17 รายการ ราคาประเมิน 112,048,725 บาท แยกเป็นที่ดินว่างเปล่า 1 รายการ ราคาประเมิน 24,601,400 บาท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 คดี 13 รายการ ราคาประเมิน 84,430,548 บาท และห้องชุด 3 รายการ ราคาประเมิน 3,016,787 บาท ซึ่งมีกำหนดประกาศขายทอดตลาด จำนวน 4 นัด และในวันนี้ เป็นนัดที่ 1 ขายได้ 4 คดี 4 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 67,360,000 บาท จากราคาประเมินรวม 60,398,627 บาท มีผู้สนใจจองเครื่องเข้าประมูลซื้อทรัพย์ ผ่านเครือข่ายสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย ใช้บัตรเครดิตวางหลักประกัน (EDC) จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยการขายทอดตลาดในวันนี้ เป็นการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีสิทธิเข้าประมูลซื้อ และหาคนมาประมูลซื้อได้ แต่ไม่สิทธิคัดค้านราคา และไม่อาจหยิบยกเรื่องราคาต่ำมาเป็นเหตุในการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

" ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ในนัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 และนัดที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2560 โดยผู้สนใจเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนจองเครื่องอุปกรณ์ และรับทราบเงื่อนไข ก่อนวันขายทอดตลาดในแต่ละนัด ส่วนกลาง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนคราชสีมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา หรือตรวจสอบทรัพย์ที่จะทำการขายได้ที่ www.led.go.th" น.ส.รื่นวดี กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้