วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เบอร์สวย 4.5 ล้าน 09-6999-9999 (คลิป)

เบอร์สวย 4.5 ล้าน 09-6999-9999 (คลิป)

  • Share:

กสทช.เปิดประมูลเบอร์มือถือเลขสวย รวยมงคล ครั้งที่ 3 ในรอบปีนี้จำนวน 36 เลขหมาย จากที่กำหนดไว้ 95 หมายเลข โกยเงินรวมกว่า 46 ล้านบาท โดยเบอร์ 09-6999-9999 เคาะราคาได้สูงสุด 4.5 ล้านบาท รวมเปิดประมูล 3 ครั้ง คิดเป็นเงินเฉียด 200 ล้านบาท

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กสทช.จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขสวย ครั้งที่ 3 จำนวน 95 เลขหมาย ซึ่งในการโปรโมตเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูล มีการแยกประเภทกลุ่มตามความเชื่อด้านโชคลาภไว้ด้วย เช่น กลุ่มเลขการงาน กลุ่มเลขการเงิน กลุ่มเลขนักลงทุน กลุ่มเลขความรัก ฯลฯ และกลุ่มพิเศษเลขเพชรยอดมงกุฎ 09-5555-9999, 09-9999-5555, 06-5555-4444,06-5555-6666 และ 06-4444-5555 ปรากฏว่ามีผู้สนใจประมูลทั้งสิ้น 36 เลขหมาย

ทั้งนี้บรรยากาศการประมูลเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมากกว่า 40 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยมาประมูลเคาะราคาเลขหมายสวย 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งบางคนนำไปใช้งาน บางคนนำไปขายต่อ ซึ่งผลการประมูลทั้ง 36 หมายเลข ได้เงินรวมทั้งสิ้น 46.36 ล้านบาท โดยรายได้ดังกล่าว เมื่อหักค่าใช้จ่ายการจัดประมูลแล้วจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ต่อมานายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.กล่าวว่า มือถือเลขสวยที่มีการประมูลในครั้งนี้ กลุ่ม 7 ตัวเหมือน มีราคาตั้งต้น 3 ล้านบาท โดยเลขหมาย 09-6999-9999 ทำราคาได้สูงสุด ผู้ชนะประมูลไปในราคา 4,504,444 บาท ส่วนกลุ่ม 6 ตัวเหมือน ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 09-9699-9999 สูงสุดราคา 3,015,000 บาท โดยเป็นเลขหมายที่มีการแข่งขันเสนอราคาประมูลสูงสุดถึง 150 ครั้ง และกลุ่มเลขหมาย 4 ตัวเหมือนติดกัน 2 ชุด ราคาตั้งต้น 500,000 บาท มีผู้เสนอราคาเลขหมาย 09-9999-5555 สูงสุดในราคา 1,530,000 บาท

นายก่อกิจกล่าวว่า การประมูลเลขหมายสวยนั้น กสทช.ได้จัดประมูลมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีการประมูลเลขหมายสวยจำนวน 200 เลขหมาย มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 70 คน ผู้สนใจประมูลเบอร์สวยรวมทั้งสิ้น 76 เลขหมาย จาก 200 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น 120.48 ล้านบาท แบ่งเป็นเบอร์สวย 7 ตัวเหมือน จำนวน 16 เลขหมาย และเบอร์สวย 6 ตัวเหมือน จำนวน 60 เลขหมาย

ส่วนการประมูลเบอร์สวย ครั้งที่ 2 มีจำนวน 168 เลขหมาย มีผู้สนใจประมูลเลขหมายรวมทั้งสิ้น 32 เลขหมาย คิดเป็นเงินที่ได้จากการประมูลรวม 28.84 ล้านบาท รวมการประมูลเบอร์สวยทั้ง 3 ครั้ง ได้เงินทั้งสิ้น 195.68 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประมูลเลขหมายสวย 3 ครั้งในรอบปี 2560 นั้น ครั้งแรกมีเลขหมายสวย 09-1999-9999 ราคาสูงสุด 8.02 ล้านบาท เคาะราคา 63 ครั้ง ประมูลครั้งที่สอง เลขหมายสวย 09-5999-9999 ราคาสูงสุด 4.8 ล้านบาท เคาะราคา 13 ครั้ง และครั้งที่สาม เลขหมายสวย 09-6999-9999 ราคา 4.5 ล้านบาท เคาะราคา 74 ครั้ง ขณะที่การประมูลเบอร์สวยเมื่อปี 2559 ด้วยเลขหมายสวย 8 ตัวเหมือน จำนวน 9 เลขหมาย และ 7 ตัวเหมือน 9 เลขหมาย โดยเลขหมายที่เคาะราคาสูงสุด 09-8888-8888 ราคา 8.10 ล้านบาท เคาะราคาสู้กันถึง 135 ครั้ง และได้เงินประมูลรวมทั้งสิ้นประมาณ 57.96 ล้านบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้