วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนองแซงโมเดล ไร่อ้อยโมเดิร์นฟาร์ม

“คนแถบนี้ทำไร่อ้อยมานานแล้ว แต่ทำแบบต่างคนต่างพึ่งฟ้าพึ่งฝน แถมเจอปัญหาแรงงานตัดอ้อยค่าแรงขึ้นตลอด บางครั้งตัดอ้อยไม่เสร็จทันกำหนดนัดของโรงงาน และคนงานมักจุดไฟเผาอ้อยเพื่อให้ตัดได้ง่าย ทำให้ดินเสียเกิดมลพิษ ปี 2554 จึงรวมตัวกันแก้ปัญหา เริ่มจากญาติพี่น้องก่อนขยายสู่เพื่อนบ้าน จนกลายเป็นอ้อยแปลงใหญ่ อาศัยใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกัน โดยมีบริษัทมิตรผลเข้ามาช่วยดูแลให้คำปรึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด”

ประสิทธิ์ ลาภปรากฏ หนึ่งในเกษตรกรตามโครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ชุมชนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เล่าถึงที่มาของหมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด...เมื่อรวมตัวกันได้แล้ว เริ่มปรับเปลี่ยนแปลงปลูกใกล้เคียงให้อยู่แนวเดียวกัน หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้รถไถ รถตัดอ้อยวิ่งได้สะดวกขึ้นในแปลงใหญ่ตัดอ้อยได้ทีละมากๆ ร่นระยะเวลา ลดการใช้แรงงานคน ประหยัดน้ำมัน

ต่อมาพัฒนาสู่การปรับทัศนคติเปลี่ยนวิธีการปลูก...จากเดิมเคยปลูกชิดกัน ระยะ 1-1.2 ม. เพราะคิดว่าจะได้ต้นอ้อยเยอะ ผลผลิตจะมาก เปลี่ยนมาทำวิธีตามคำแนะนำ ปลูกห่าง 1.85 ม. เพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ต้นอ้อยเติบโตเสมอกัน แตกกอเยอะขึ้นพร้อมกับยกร่อง 15-20 ซม. เพื่อให้รถจักรกลวิ่งตามแนวร่อง โดยไม่เหยียบกออ้อย และลดการบดอัดทำให้ชั้นดินแน่นทึบ

“การทำแบบเดิม ปลูกอ้อยครั้งหนึ่งเลี้ยงตอไปได้ 3 ปี หรือ 3 ตอ แต่พอเปลี่ยนมาใช้วิธีตามคำแนะนำ เราเลยเลี้ยงตอไปได้ยาวถึง 5 ปี ยิ่งหันมาใช้รถตัดอ้อยแทนคนงาน ช่วยทุ่นทั้งเวลาและค่าแรงได้ไม่น้อย จากเดิมอ้อย 10 ไร่ ต้องใช้แรงงานอย่างน้อย 20 คน ค่าแรงตัดวันละ 350 บาท ใช้เวลาตัดถึง 1-2 วัน แต่ถ้าใช้รถตัดไม่ถึงครึ่งวัน โดยรวมลดต้นทุนไปได้กว่า 25% จากเดิมต้นทุนรวมทั้งหมดจะเฉลี่ยอยู่ไร่ละ 8,000 บาท ลดลงมาเหลือแค่ 6,000 บาท เราทำตามแบบที่มิตรผลเข้ามาแนะนำส่งเสริม ในเวลาแค่เพียง 5 ปี (2554-58) ทำให้หมู่บ้านเรา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวมกัน 13,000 ไร่ สามารถผ่อนรถตัดอ้อยคันละ 12 ล้านบาทได้หมด”

และยังก่อให้เกิดอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 แขนง กลุ่มรถกล่องบรรทุกอ้อยสู่โรงงาน กลุ่มรถไถเตรียมดิน กลุ่มรถวีแนส
บรรทุกผลิตภัณฑ์จากเอทานอล สารปรับปรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร ผลผลิตต่อไร่ ความหวาน ย่อยสลายสารอินทรีย์ และกลุ่มมัดอ้อย...มาร่วมทำงานกันแบบคนหัวอกเดียวกัน ก่อให้เกิดจ้างงานสร้างเงินหมุนเวียนในกลุ่ม (ไม่รวมค่าขายอ้อย) ถึงปีละ 42.3 ล้านบาท.

กรวัฒน์ วีนิล

หนึ่งในเกษตรกรตามโครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ชุมชนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เล่าถึงที่มาของหมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด 26 พ.ย. 2560 13:35 26 พ.ย. 2560 13:40 ไทยรัฐ