วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอพรานกระต่าย นำประชาชน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต


นายอำเภอพรานกระต่าย นำประชาชน 700 คนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 3” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รอบตลาดเทศบาล ต.พรานกระต่าย ระยะทาง 3.6 กิโลเมตรเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 พ.ย. 60 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นางณัฎยา หญ้าลาภ สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย พ.ญ.พจนีย์ วัชรกานนท์ ผอ.รพ.พรานกระต่าย หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท.สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ที่บริเวณรอบตลาดเทศบาล ต.พรานกระต่าย

จุดตั้งต้นและจุดสิ้นสุดการวิ่ง จากที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายและวิ่งไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล จนมาถึงจุดสิ้นสุด มี ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 700 คน กิจกรรมประกอบด้วย แต่งแฟนซีมีรางวัล ตอบปัญหาชิงรางวัลเสื้อ 99 ตัว ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ชมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และมีอาหาร ข้าวต้ม น้ำเต้าหู้ ผลไม้ น้ำดื่มฟรี

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มความเข้าใจที่มีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว รวมถึงผู้ให้การดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำเนินชีวิต แม้ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งดูจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,629 บาทต่อรายต่อครั้ง ส่วนผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 29,571 บาทต่อราย รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 2,973 ล้านบาทต่อปี หากคนไทยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง รวม 5 แสนคน/ปี มารับบริการที่สถานพยาบาล จะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้นประมาณ 20,632 ล้านบาท/ปี ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

นายอำเภอพรานกระต่าย นำประชาชน 700 คนร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 3” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รอบตลาดเทศบาล ต.พรานกระต่าย ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร 26 พ.ย. 2560 12:42 26 พ.ย. 2560 15:19 ไทยรัฐ