วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ลงพื้นที่ จ.ปราจีนฯ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียริม 2 ฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี

สถ.ลงพื้นที่ จ.ปราจีนฯ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียริม 2 ฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี

  • Share:

อธิบดี สถ. ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียแม่น้ำปราจีนบุรี ทำชาวบ้านเลี้ยงปลาในนากระชังได้รับผลกระทบ ย้ำหันหน้าร่วมค้นหาแนวทางและวิธีการป้องกัน

วานนี้ (25 พ.ย.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามกรณีมีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ว่ามีกุ้ง ปลา ในแม่น้ำปราจีนบุรีได้ลอยคอขี้นมาหาอากาศหายใจเป็นจำนวนมาก รวมถึงปลาทับทิมของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ในกระชัง เริ่มมีการลอยคอขึ้นมา โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี พ.อ.วินัย บุตรรักษ์ รอง ผอ.กอ.รมน.ปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ภาคเอกชน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชลประทานปราจีนบุรี นายอำเภอ ผู้แทนภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง มล.อภิชิต วุฒิชัย ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศฯ และนายจรูญ วรรธนะสิน เข้าร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และมอบนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ประตูน้ำคลองสารภี และประตูน้ำบางบริบูรณ์ เป็นประตูน้ำที่อยู่ในฝั่งทิศเหนือติดกับเขาใหญ่ ประตูน้ำจะมีตะกอนจำนวนมาก การเปิดประตูน้ำจึงต้องมีความระมัดระวัง ซึ่งภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ตลอด โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ท้องที่ รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งการมาลงพื้นที่ในวันนี้ ก็ทำหน้าที่เสมือนคนกลางในการร่วมพูดคุยกัน และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความกรุณามาร่วมกันออกความเห็น แนะนำแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน และสำหรับแนวทางแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนและนักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งปัญหาที่เกิดน้ำเน่าเสียน่าจะมาจากหลายสาเหตุ ก็ขออย่าได้มุ่งเน้นหาคนผิดจนทำให้แตกแยกกัน เพราะอย่างไรเหตุการณ์วิกฤติก็ผ่านไปแล้ว ขอให้หันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันค้นหาแนวทางและวิธีการไม่ให้ปรากฏการณ์น้ำเน่า (ค่าของออกซิเจนในน้ำหรือ OD เท่ากับ 0) เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีอีก โดยถอดบทเรียนที่เคยใช้ได้ผล คือการร่วมประชุมหารือถึงระยะเวลาที่เหมาะสมและวิธีการที่เหมาะสมที่จะเปิดประตูระบายน้ำออกจากทุ่งสารภี การแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลากระชัง การเติม EM ให้ช่วยบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ ร่วมกันเป็นเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ที่กรมฯ กำลังจะจัดตั้งขึ้น และจะรับสมัครในเร็วๆ นี้ ประกอบด้วยตัวแทนของทุกครอบครัว ตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังจิตสำนึก ให้ความรู้กับคนในชุมชน ให้เกิดความหวงแหนและรักแม่น้ำ รักสิ่งแวดล้อม รู้จักวิธีบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย-ใช้ซ้ำ-ผลิตเพื่อใช้ใหม่) รวมทั้งช่วยเป็นหน่วยเฝ้าระวังไม่ให้คนทำลายสิ่งแวดล้อม และจากกรณีที่ประชาชนบางส่วนยังมีความสงสัยว่าสาเหตุน้ำเน่าเสียเกิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียออกมานั้น ให้องค์กรกำจัดน้ำเสียร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบและพูดคุยทำความเข้าใจกับโรงงานอุตสาหกรรมถึงปัญหาของน้ำเสีย ส่วนการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความรู้ความเข้าใจในระบบดิน น้ำ พืช โรงงานนั้น ทางจังหวัดจะเชิญภาคราชการ ภาคประชาชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นประจำ เพื่อศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหา และแนวทางแก้ไขด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ หม่อมหลวงอภิชิต วุฒิชัย ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศฯ และนายจรูญ วรรธนะสิน ที่ได้แนะนำแนวทางในการตั้งคณะกรรมการโดยเสนอชื่อบุคคลผู้มีองค์ความรู้ในทุกสาขาอาชีพด้วย และก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง ทุกปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน บ้านเมืองก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ การแก้ไขปัญหาขยะ เกิดเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้