วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คึกคัก! เดิน-วิ่ง '60 ปีสีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ' 2,000 คน ร่วมชิงชัย

สุดคึกคักเลยทีเดียวสำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ "60 ปีสีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ" ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนตบเท้าเข้าร่วมงาน...

วันที่ 26 พ.ย.60 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการ เดิน-วิ่งการกุศล "60 ปีสีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ" ซึ่งได้มีการออกสตาร์ตในเวลาประมาณ 06.00 น. โดยมีผู้ที่เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน เข้ามาร่วมงานดังกล่าวอย่างคึกคัก โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันมีดังนี้

กลุ่มสาธิตจุฬาฯ (ชาย)

1.ชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์ (หมายเลข 120) เวลา 40.39

2.นครินทร์ วงศ์ชัยอนุกูล (หมายเลข 001) เวลา 41.26

3.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล (หมายเลข 101) เวลา 42.31

กลุ่มสาธิตจุฬาฯ (หญิง)

1.ทักษอร องค์พิพัฒนกุล (หมายเลข 18-030) เวลา 1.01.07
2.ณัฐธิดา โกวประเสิรฐ (หมายเลข 18-049) เวลา 1.02.10
3.อัญญาวีร์ ลิขิตบัญญาวัฒน์ (หมายเลข 18-085) เวลา 1.06.30

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทชาย ระยะ 9 กิโลเมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)

1.นรต.นพทนันท์ นวลงาม (หมายเลข 18-188) เวลา 31.41
2.พรหมวิวัฒน์ ก้องกังวาลย์ (หมายเลข 18-127) เวลา 36.45
3.กฤตัชญ์ ชิณาญาน (หมายเลข 18-126) เวลา 38.05

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทหญิง ระยะ 9 กิโลเมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)

1.บัณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ (หมายเลข 18-092) เวลา 39.49
2.ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ (หมายเลข 18-093) เวลา 46.50
3.พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ (หมายเลข18-012) เวลา 01.01.00

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทชาย ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 19-39)

1.เชิดเกียรติ ใจงาม (หมายเลข 19-102) เวลา 32.30
2.พรชัย นรดิษฐ (หมายเลข 19-128) เวลา 32.51
3.ทศพล ภูสิทธิ์ (หมายเลข 19-173) เวลา 35.48

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทหญิง ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 19-39)

1.ดนยา อ่อนละออ (หมายเลข 19-194) เวลา 40.14
2.เอมลี รอน (หมายเลข 19-1395) เวลา 44.50
3.ชลธิชา เอี่ยมสิทธิพันธุ์ (หมายเลข 19-104) เวลา 47.54

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทชาย ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 40 ปี)

1.สุภชัย ไพโรจน์ (หมายเลข 40-049) เวลา 35.40
2.สุรชัย แก้วหล่อน (หมายเลข 40-090) เวลา 35.55
3.วีระพล หนูแท้ (หมายเลข 40-043) เวลา 36.02

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทหญิง ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 40 ปี)

1.มณฑิรา ยงใจยุทธ (หมายเลข 40-042) เวลา 37.25
2.รัตนา โชติกะคาม (หมายเลข 40-046) เวลา 40.30
3.จารุพักตร์​จั่นแก้ว (หมายเลข 40-043) เวลา 49.01


ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทชาย ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 50 ปี)

1.สถาพร จันทร์ผ่องศรี (หมายเลข 50-050) เวลา 36.14
2.คม คูสุวรรณ (หมายเลข 50-102) เวลา 36.30
3.รังสฤษดิ์ ภาคสุชน (หมายเลข 50-017) เวลา 36.32

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประเภทหญิง ระยะ 9 กิโลเมตร (กลุ่มอายุ 50 ปี)

1.วัน ใหม่วงศ์ (หมายเลข 50-005) เวลา 47.05
2.วรภร สุขสงวน (หมายเลข 50-008) เวลา 47.05
3.โศมพรรณ พิมพ์อาภรณ์ (หมายเลข 50-002) เวลา 49.16

สุดคึกคักเลยทีเดียวสำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ "60 ปีสีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ" ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนตบเท้าเข้าร่วมงาน... 26 พ.ย. 2560 09:40 26 พ.ย. 2560 10:24 ไทยรัฐ