วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อไทยจวกสนช. ออก ก.ม.ขัดรธน.เลือกข้าง ซัดสมคบคิดรับใบสั่งผู้มีอำนาจ

เพื่อไทย อัด สนช.ปมการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซัดออกกฎหมายขัดรธน.เลือกข้าง ตั้งข้อสงสัยสมคบคิดรับใบสั่งผู้มีอำนาจ...

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2560 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ สนช.ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญว่า การที่ สนช.กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คน ที่ขาดคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ และให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน ที่ครบวาระแล้ว อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสภาฯ นัดแรกนั้น ถือเป็นการออกกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เลือกปฏิบัติ และไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างไร ผู้ที่ขาดคุณสมบัติก็ไม่อาจดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปได้

การอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ก็เฉพาะ เพื่อรอให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่เท่านั้น เช่นเดียวกันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ครบวาระแล้ว โดยหลักต้องพ้นจากตำแหน่งไป หากจะให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป กฎหมายก็กำหนดได้เพียงให้อยู่จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้รับการสรรหามาใหม่ เพื่อความต่อเนื่องในการทำหน้าที่เท่านั้น แต่การไปกำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ขาดคุณสมบัติอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ แล้วให้ผู้ที่ครบวาระอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสภาฯ นัดแรกโดยไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด เท่ากับเป็นการต่ออายุโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดว่า เมื่อตำแหน่งว่างลงก็ต้องสรรหาเข้ามาใหม่ หากให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในตำแหน่งต่อไปเช่นนี้ ต้องเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติข้อยกเว้นไว้ให้ ไม่ใช่มาบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแบบขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งเช่นนี้ จึงเป็นการร่างกฎหมายที่ขาดความรับผิดชอบ ผิดหลักการ และไม่ชอบธรรมอย่างยิ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ฟังเหตุผลที่มาอธิบายแล้วรับไม่ได้จริงๆ เช่น การที่บอกว่าการจะตรากฎหมายไปปลดศาลนั้นทำไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปลด แต่เป็นเรื่องขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแท้ๆ เลย

ต่อจากนี้เมื่อกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อย่างไร ในเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้ จึงไม่อาจจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ จะเป็นปัญหาอย่างแน่นอน จึงอยากจะดูว่า กรธ.เจ้าของร่างที่ให้เซตซีโร่จะเห็นอย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญจะกล้าหาญที่จะมีมติเรื่องนี้หรือไม่ และในที่สุดอาจมองเห็นกระบวนการสองมาตรฐานเลือกปฏิบัติได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่ง ฝากให้ดูว่าการออกกฎหมายในลักษณะผิดเพี้ยนเช่นนี้ เกิดจากการสมคบคิดกันหรือไม่ หรือเกิดจากการรับใบสั่งของผู้มีอำนาจเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
.

เพื่อไทย อัด สนช.ปมการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซัดออกกฎหมายขัดรธน.เลือกข้าง ตั้งข้อสงสัยสมคบคิดรับใบสั่งผู้มีอำนาจ... 25 พ.ย. 2560 19:22 25 พ.ย. 2560 19:32 ไทยรัฐ