วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ร.10 มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เพชรบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี...

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พ.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้นพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ได้ทรัพย์ทราบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบนทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 21 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลทำให้น้ำสะสมล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี พื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ทำการเกษตร เส้นทางคมนาคม ตั้งแต่อำเภอเมืองถึงปลายแม่น้ําเพชรบุรี ได้รับผลกระทบใน 8 อำเภอ 1 เทศบาล 17 ตำบล 285 หมู่บ้าน 8,069 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 62,800 ไร่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี... 25 พ.ย. 2560 15:29 25 พ.ย. 2560 15:39 ไทยรัฐ