วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราคายางตกต่ำ กิโลกรัมละ 14 บาท กระทบเกษตรกรพะเยา เดือดร้อนหนัก

ชาวสวนยางพะเยา ชี้ ปัญหาราคายางตกต่ำทำให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนหนัก เรียกร้องรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้ เพื่อแทรกแซงราคายางพารา หากเน้นส่งเสริมให้ใช้ยางภายในประเทศเพื่อทำถนน จะเป็นการแก้เรื่องผลผลิตได้..

วันที่ 25 พ.ย. นายสาย อิ่นคำ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยาง จังหวัดพะเยา ออกมาระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำโดยขณะนี้เหลือเพียง 14 บาท สำหรับยางก้นถ้วยไม่พักคืน ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาวะขาดทุน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าได้นำสิ่งของหรือปัจจัยการผลิตเป็นการชดเชยให้กับเกษตรกร

เนื่องจาก ไม่สามารถที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องยางพาราได้อย่างยั่งยืน จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลโดย การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ที่มีเงินกองทุนพัฒนายางอยู่แล้ว ให้สนับสนุนกู้ยืมหรือให้เปล่า แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อที่จะนำมารับซื้อยางพาราเก็บไว้ก่อนในขณะที่ยางพาราเกิดภาวะราคาตกต่ำ และให้ กยท.รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรนำไปแปรรูปและขายเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลได้สั่งการอย่างเร่งด่วนโดยการแก้ไข ทีโออาร์ ในการที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้ใช้ยางพาราในการทำถนน และนำผลผลิตยางพาราสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราจะสามารถขยับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราก็จะสามารถระบายผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดได้ ซึ่งหากราคายางพาราก้นถ้วยอยู่ที่ประมาณ 30 บาท ก็จะทำให้เกษตรกรก็จะสามารถอยู่ได้ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากราคาตกต่ำ.

ชาวสวนยางพะเยา ชี้ ปัญหาราคายางตกต่ำทำให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนหนัก เรียกร้องรัฐบาลให้เข้าช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้ เพื่อแทรกแซงราคายางพารา หากเน้นส่งเสริมให้ใช้ยางภายในประเทศเพื่อทำถนน จะเป็นการแก้เรื่องผลผลิตได้.. 25 พ.ย. 2560 13:37 25 พ.ย. 2560 14:26 ไทยรัฐ