วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายราชทัณฑ์ยึด ก.พ.

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ชี้แจงเรื่องตำรวจตั้งด่านตรวจถี่ ชาวบ้านเดือดร้อน สั่งตำรวจดำเนินการ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อสงสัยแต่งตั้ง ผบ.และ ผอ.ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

เรื่องแรก นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ชี้แจงเรื่องประชาชนได้รับความเดือดร้อนการตั้งจุดตรวจจราจรของตำรวจ สภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ได้แจ้งให้ตำรวจ สภ.ฉะเชิงเทรา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว มีผลประการใด จะแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่ 2 พ.ต.อ.สุจินต์ นิจพานิชย์ รอง ผบก.ปรท.ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา ชี้แจงเรื่องร้องเรียนตำรวจในสังกัดจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเบี้ยเลี้ยงว่า การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงกรณีดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กระทำไปโดยถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเป็นไปโดยสุจริต

ไม่มีผู้ใดได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบ

การร้องเรียนดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของข้าราชการตำรวจในปกครองของสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อเท็จจริง

เรื่องที่ 3 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเรื่องคำสั่งโยกย้ายกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ยึดหลักอาวุโส และผลงาน กรณีเรื่องที่ “สงสัยแต่งตั้ง” ว่า 1.การย้ายข้าราชการระดับอำนวยการสูงตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 265/2560 ลงวันที่ 13 ก.ย. จำนวน 19 ราย เป็นอำนาจของ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการพิจารณาโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันตามความเหมาะสม

2.คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1180/2560 ลงวันที่ 21 ก.ย. จำนวน 87 ราย เป็นคำสั่งเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ผบ.เรือนจำและ ผอ.ทัณฑสถานที่ว่างลง จากการเกษียณราชการ 29 อัตรา

ถือเป็นตำแหน่งสำคัญ

หากตำแหน่งว่างเป็นเวลานาน หรือให้ข้าราชการที่มีระดับต่ำกว่าภายในหน่วยงานรักษาราชการแทน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ จึงต้องมีคำสั่งให้ข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่ง ผบ.เรือนจำและ ผอ.ทัณฑสถาน เป็นการชั่วคราว

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง ผบ.เรือนจำ และ ผอ.ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ จะได้มีการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด

เพื่อให้ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งในการบริหารงานและกำกับดูแลการทำงานของเรือนจำ และทัณฑสถาน

คำนึงประโยชน์ของทางราชการ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ชี้แจงเรื่องตำรวจตั้งด่านตรวจถี่ ชาวบ้านเดือดร้อน สั่งตำรวจดำเนินการ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อสงสัยแต่งตั้ง ผบ.และ ผอ.ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 25 พ.ย. 2560 12:38 25 พ.ย. 2560 13:42 ไทยรัฐ