วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะหลักการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง

แนะหลักการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง

  • Share:

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้น ลดปัจจัยการเกิดโรคหัวใจ อาทิ โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ ลดภาวะหัวใจล้มเหลว และลดอัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจลงด้วย ทั้งลดระดับคอเลสเทอรอล ป้องกันโรคเบาหวานและลดภาวะเครียด การออกกำลังกายยังป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วย

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การออกกำลังกายเพื่อหัวใจแข็งแรงและถูกวิธีนั้นประกอบด้วย 3 หลักง่ายๆ คือ 1.ความพอเหมาะ การออกกำลังกายในแต่ละครั้งต้องถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย หากมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หรือเป็นโรคหัวใจ สามารถออกกำลังกายแบบไม่หักโหมได้ ถ้ามีความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ก่อน 2.ความพอดี ควรมีสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่เสี่ยงต่ออันตราย ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งควรเตรียมร่างกายประมาณ 5-10 นาที โดยระยะที่ออกกำลังกายควรมีความแรงที่พอดีอย่างน้อย 20 นาที และเมื่อออกกำลังกายเสร็จ ไม่แนะนำให้หยุดทันที ควรชะลอให้ช้าลง 5-10 นาทีก่อนหยุดออกกำลังกายทุกครั้ง เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับสภาวะ 3.สม่ำเสมอ ควรออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำวัน 30-60 นาทีต่อวัน 3- 5 วันต่อสัปดาห์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้