วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มธ.ดึงทุกคณะจับมือธุรกิจเปิดพื้นที่ต่อยอดสตาร์ทอัพ

มธ.ดึงทุกคณะจับมือธุรกิจเปิดพื้นที่ต่อยอดสตาร์ทอัพ

  • Share:

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวตอนหนึ่งในงานมอบรางวัล 33 นวัตกรรมภายใต้โครงการ Thammasat Startup Thailand League และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจ ว่า มธ.ตั้งเป้าทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เอื้อต่อการสร้างให้เกิดสตาร์ทอัพ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มธ.จึงได้ปักหมุดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพดิสทริก เน้น

การสร้างทักษะผู้ประกอบการแก่นักศึกษา สร้างระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบ่มเพาะ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นแก่นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ ตลอดจนนักลงทุนที่สนใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดตั้งพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่อ “TCS-Thammasat Creative Space” บริเวณชั้น 1 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบประมาณกลางปี 2561 นอกจากนี้ มธ.ยังได้จัดโครงการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพระดับประเทศ (Startup Thailand League) ซึ่งมีผลงานทีมนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 33 ทีม แนวคิดต่างๆของนักศึกษาเมื่อเกิดเป็นสตาร์ทอัพแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสานต่อเพื่อให้เข้าสู่ธุรกิจให้เกิดผลิตผลที่เป็นจริง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้