วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ตั้งงบปี 61 ส่งนักเรียนฝึกภาษาที่ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยระหว่างตรวจงานที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก และโรงเรียนลำพะอง เขตลาดกระบัง เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาว่า ปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศช่วงฤดูร้อน ตั้งเป้าคัดเลือกนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อไปศึกษาภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จัดโครงการฯคัดเลือกนักเรียนไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ในปีนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นประเทศออสเตรเลีย สำหรับจุดประสงค์ของโครงการฯ คือ สร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนให้อยากเรียนรู้ภาษาและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งนักเรียนบางคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ จะใช้โอกาสสอบคัดเลือกเพื่อไปเรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศในช่วงเวลาระยะสั้น.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยระหว่างตรวจงานที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก และโรงเรียนลำพะอง เขตลาดกระบัง เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาว่า ปี 2561 24 พ.ย. 2560 23:46 24 พ.ย. 2560 23:46 ไทยรัฐ