วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘อัศวิน’ ไล่ออก 4 ขรก.ทุจริตไฟ 39 ล้าน รอผลสอบห้องทำงาน 'ชายหมู'

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามคำสั่งไล่ออก 4 ข้าราชการเอี่ยวคดีทุจริตไฟประดับลานคนเมือง 39.5 ล้าน เทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกรณีงบประมาณ 16 ล้าน ปรับปรุงห้องทำงาน “ชายหมู” อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบ

วันที่ 24 พ.ย.60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ราย ทุจริตโครงการไฟประดับลานคนเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 39.5 ล้านบาท ว่า ที่ประชุมได้ยึดตามคำสั่ง ป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดว่าทุจริต วันนี้คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ไล่ออกข้าราชการทั้ง 4 คน ได้แก่ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อดีตรองปลัด กทม., นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว, นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ หลังจากนี้ผู้ถูกชี้มูลสามารถร้องขออุทธรณ์ได้ผ่านคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ของกรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วัน

ส่วน น.ส.ปราณี ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จะต้องดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามมาตรา 100 ระบุว่า แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาราชการไปแล้ว โดยมิใช่เหตุเพราะตาย ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดำเนินการทางวินัยได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ และต้องคืนเงินบำนาญที่ได้รับไปตั้งแต่เกษียณอายุทั้งหมด แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกัน

ส่วนกรณีห้องทำงานผู้ว่าฯ ที่ใช้งบประมาณ 16 ล้านบาท กำลังให้ตรวจสอบอยู่ขณะนี้ และรอผลรายงานกลับมา ยืนยันว่าหากข้าราชการใน กทม.ปล่อยปละละเลยหรือบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กทม.มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก

จากนี้เน้นย้ำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ทำตาม ยึดระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการพัสดุฯ เสนอให้ใช้ระบบอีบิทดิ้ง ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉิน อย่างแผ่นดินไหว น้ำท่วม ที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถรอระบบอีบิทดิ้งได้

สำหรับการโอนย้ายงานด้านจราจรให้มาอยู่ภายใต้การกำกับของ กทม. ขณะนี้กำลังประชุมร่วมกันอยู่ ซึ่งมีแผนตามโครงการระยะ 3 ปี 5 ปี อย่างเรื่องเร่งด่วน กทม. สามารถรับงานต่อได้ทันที เช่น การอำนวยการจราจร การขีดสีตีเส้น การบังคับใช้กฎหมาย แต่มีบางเรื่อง อย่าง คดีอาญาที่เกิดขึ้นบนท้องถนน หรือจากการจราจร ต้องพิจารณาร่วมกันในหลายด้านก่อน

ส่วนการโอนย้ายบุคลากร ก็ต้องหารือกันและเทียบฐานเงินเดือน รวมถึงสวัสดีการต่างๆ ให้สอดคล้องกันไปด้วย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วางไว้ว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้น.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามคำสั่งไล่ออก 4 ข้าราชการเอี่ยวคดีทุจริตไฟประดับลานคนเมือง 39.5 ล้าน เทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนกรณีงบประมาณ 16 ล้าน ปรับปรุงห้องทำงาน “ชายหมู” อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบ 24 พ.ย. 2560 16:27 24 พ.ย. 2560 16:45 ไทยรัฐ