วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รางวัลคนทำดี

รางวัลแห่งคนทำความดี “อินเตอร์เนชั่นแนล ตารา อะวอร์ด” (International Tara Awards) โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียร-สุต แห่งสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน ในปีนี้ เป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

ทั้งสี่ครั้งที่ผ่านมา มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำคุณความดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเป็นจำนวนพอสมควร

ในปีนี้จะจัดงานขึ้นในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 เป็นเวลาสองวัน ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของหัวเรือใหญ่สองท่าน

คือ คุณแหม่ม พิไลวรรณ บุญล้น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายรายการและละครบริษัทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด และ เรือโทหญิง จิณห์จุฑา ศุภมงคล รน.

รวมถึงจิตอาสาอีกหลายท่านที่มาช่วยงานนี้ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล ตารา อะวอร์ด เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตั้งแต่สังคมระดับจุลภาค ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงสังคมระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก

โดยที่คนในชุมชนจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมในจังหวัด ผ่านทางนายกเหล่ากาชาด ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ ในหลายๆด้าน

นอกจากคนไทยแล้ว ยังมีชาวต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้วย โดยในปีนี้จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 99 ท่านด้วยกัน

งานอินเตอร์เนชั่นแนล ตารา อะวอร์ด ครั้งที่ 5 จะมีพิธีการและการแสดงหลายอย่าง อาทิ มินิคอนเสิร์ต โดยเรือโทกฤษณ์ จินตะเวช และณัชชา วีรานุกูล นิทรรศการศิลปะแห่งการเยียวยาด้วยพู่กันจีน

ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเป็นเสาเข็มที่มีชีวิตในธรรมาศรม ด้วยการจารึกชื่อแม่ลงบนโมลด์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

ละครเพลงพระราชาในนิทาน ตามประทีป เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญผู้สนใจไปร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจมอบให้กับคนทำความดี.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

‘‘แจ๋วริมจอ’’
jaewrimjor@gmail.com

รางวัลแห่งคนทำความดี “อินเตอร์เนชั่นแนล ตารา อะวอร์ด” (International Tara Awards) โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียร-สุต แห่งสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน ในปีนี้ เป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว 24 พ.ย. 2560 14:22 24 พ.ย. 2560 14:22 ไทยรัฐ