วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“นิวซีแลนด์” ต้นแบบการศึกษา

การศึกษา ชี้อนาคต

ประเทศใดก็ตามถ้าจะวัดความเจริญก้าวหน้า มาตรฐานการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุด นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด

“ดิอีโนมิสต์” นิตยสารวิเคราะห์ข่าวดังระดับโลกได้เปิดเผยถึงผลรางวัล “Yidan” ระดับสากลระหว่างประเทศ สำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมวิจัยด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการศึกษาปรากฏผล

“นิวซีแลนด์” คือประเทศที่มีนวัตกรรมดีที่สุดในโลก

ประเมินจากระบบการศึกษาใน 35 ประเทศทั่วโลกจาก 16 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมนโยบายด้านการศึกษา ระบบการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

นิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด 88.9 คะแนน แคนาดาได้ 86.7 คะแนน ฟินแลนด์ได้ 85.5 คะแนน รองลงมาคือสวิส สิงคโปร์ อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

ผลสำรวจระบุว่า ที่นิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด เพราะเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนการสอนมากที่สุด จากเหตุผล 2 ประการ

1.สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะในอนาคต ด้านความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้าง แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและห่างไกล แต่สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก

2.รัฐบาลมีแนวทางจัดการระบบการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

การเตรียมความพร้อมและวางพื้นฐานให้นักเรียนพร้อมสู่การใช้ชีวิตและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจโลกในอนาคต ถือเป็นดัชนีอนาคตของระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องหาวิธีการผลิตบัณฑิตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่ท้าทาย

เป็นเรื่องที่เยาวชนต้องช่วงชิงโอกาส เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งความรู้ในวิชาเดิมๆไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหา การแสดงความคิดที่หลากหลายและสอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงมากขึ้น

ระบบการศึกษาทั่วโลกจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองและคาดการณ์ความต้องการด้านทักษะและเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีอาชีพที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21

การเตรียมความพร้อมให้ประสบความสำเร็จในอาชีพถือเป็นคำถามที่ท้าทายของระบบการศึกษานิวซีแลนด์มาหลายชั่วอายุคน และจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมจากห้องเรียนไปสู่ห้องประชุมคณะกรรมการให้ได้

ด้วยการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ทั้งในด้านการแสดงความคิดที่หลากหลายและการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

เป้าหมายสำหรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อทักษะในอนาคต การร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดยืดหยุ่นของมาตรการต่างๆ รวมถึงการมุ่งฝึกทักษะด้านความคิดที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถและทักษะที่พร้อม

เป็นเหตุผลที่ 130,000 นักเรียนต่างชาติจาก 180 ประเทศ ที่เลือกเดินทางไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ทุกปี

ปัจจุบันมีนักเรียนไทยไปเรียนมากกว่า 3,000 คน

นั่นเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่า ผู้คนต่างแสวงหาสถานที่เรียนที่ดีที่สุด แม้จะต้องเดินทางไปด้วยความยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง

พูดแล้วก็เห็นใจเด็กไทยส่วนใหญ่ที่ไร้โอกาส ได้แต่หวังว่าการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งดำเนินการอยู่คงได้เห็นผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม

ถ้าจะ “เสียของ” จริงๆก็เรื่องนี้แหละ...

“สายล่อฟ้า”

การศึกษา ชี้อนาคต ประเทศใดก็ตามถ้าจะวัดความเจริญก้าวหน้า มาตรฐานการศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุด นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด 24 พ.ย. 2560 12:20 24 พ.ย. 2560 14:51 ไทยรัฐ