วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปีแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน WTTC 2017 ไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้กับผู้นำโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อยอดด้วยการเข้่าร่วมงาน World Travel Market WTM 2017 ที่ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้แจ้งข่าวดีของการท่องเที่ยวประเทศไทย ที่มีต่างชาติมาเยือนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 9 คิดเป็นจำนวนประมาณ 32.6 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 1.64 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 13 จากปี 2015 สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้า การบริการและความประทับใจกับการท่องเที่ยวไทย

จากกลยุทธ์พัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยเรื่องของสุขภาพความงาม อาหารและการเกษตร อุปกรณ์ไฮเทคและวิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต การบริการอย่างสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมและคุ้มค่าสูงสุด ประยุกต์นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยเข้ากับความทันสมัย ทำให้มั่นใจว่า แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวไทยจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

นโยบายหลัก Tourism Action Plan for 2018 ภายใต้สโลแกนให้ประเทศไทยเป็น Preferred Destination และนำเสนอสินค้าคุณภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเป้าหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก โดยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมนานาชาติต่างๆตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวและความสามารถในการรองรับของประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศเป้าหมาย อาทิ ประเทศจีน ที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 8 ล้านคน เป็น 10 ล้านคนได้อย่างสบายๆ นักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซียน สแกนดิเนเวีย พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี

การท่องเที่ยวได้พยายามสร้างตลาดใหม่ๆ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหารไทยให้แพร่หลาย โดยผ่านสายการบินต่างๆ ผ่านทางเอเจนซี่ หรือบริษัทนำเที่ยวชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ในเชิงรุก ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเองก็พยายามที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักโดยร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนเป็นอย่างดี

รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ อธิบายเพิ่มเติมว่าเวลานี้ได้มีการติดต่อไปยังสายการบินหลายแห่งแล้วทั้งสายการบินชั้นนำในตะวันออกกลางและเอเชีย เพื่อตกลงร่วมกันในการท่ีจะเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและอาหารไทยบนเครื่องบิน ยอดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวน 26.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 เฉพาะที่ สหราชอาณาจักร ได้มีการขยายตลาดและจูงใจนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา การท่องเที่ยวสีเขียว คาดว่าสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทยเกือบ 1 ล้านคน

ต่างๆเหล่านี้เป็นการยืนยันถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืนและถาวร.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน WTTC 2017 ไปเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้กับผู้นำโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อยอดด้วยการเข้่าร่วมงาน World Travel Market WTM 2017 ที่ กรุงลอนดอน 24 พ.ย. 2560 11:53 24 พ.ย. 2560 14:40 ไทยรัฐ