วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมินตีกันหันคิดสิ่งประดิษฐ์ แปรงขัดพื้นออลอินวัน ไอเดียเจ๋ง นศ.การอาชีพแก้งคร้อ

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ไอเดียไม่แพ้ใคร คิดและประดิษฐ์ "แปรงขัดพื้นแบบออลอินวัน" ช่วยลดจำนวนแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาด โดยมีรางวัลการันตีจากการแข่งขัน ซ้ำมีผู้สนใจจีบไปต่อยอดธุรกิจ...

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แวดวงการศึกษา จ.ชัยภูมิ มีการพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความคิด นวัตกรรมและการสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากประสบการณ์จริง มาประดิษฐ์เป็น "แปรงขัดพื้นแบบออลอินวัน" ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดรายการแข่งขันสมรภูมิไอเดียทางสถานีโทรทัศน์จากผู้เข้าแข่งขั้นทั้งหมด 50 ทีม นอกจากนั้น ยังผ่านการคัดเลือกการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จากระดับ จ.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 และยังผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำลังจะมีขึ้นที่ จ.หนองคาย ตลอดจนมีผู้สนใจกำลังติดต่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ด้วย

น.ส.ชุลีพร คนสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กล่าวว่า แปรงขัดพื้นแบบออลอินวันช่วยลดขั้นตอนการทำความสะอาด ทั้งขัดและล้างพื้น โดยผู้ใช้งานสามารถขัดพื้นได้เพียงขั้นตอนเดียว ตัวแปรงจะมีกล่องบรรจุน้ำยา ขั้นตอนการใช้งานนำสายยางต่อเข้ากับข้อต่อด้านบนของด้ามแปรง จากนั้น น้ำและน้ำยาจะชะล้างสิ่งสกปรกระหว่างขัดล้าง โดยด้านตัวแปรงจะมีระบบพ่นน้ำเหมือนสปริงเกอร์ ดังนั้น นอกจากใช้งานสะดวกแล้วยังประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย

สำหรับสิ่งประดิษฐ์นี้ มีนักศึกษาเจ้าของผลงานคือ 1. นายจิตติศักดิ์ ขันสา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ช่างกลโรงงาน 2. นายสุขุม แคนบุญจันทร์ นักศึกษา ปวส. 1 ช่างกลโรงงาน 3. นางสาวสุดารัตน์ แฝงศักดา นักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี โดยตนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ มีที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คือ นายเสน่ห์ สอนเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้นักเรียน นักศึกษา ประยุกต์วิชาชีพของอาชีวศึกษาควบคู่กับวิชาสามัญ จนเกิดชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถส่งเข้าประกวดแข่งขัน

น.ส.ชุลีพร กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เน้นย้ำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจนนำมาสู่ผลงานประดิษฐ์ดังกล่าว สำหรับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เป็นสถานศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ปวส. ผู้บริหารนำโดย นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เน้นย้ำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเก่งปฏิบัติ ในส่วนของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเสน่ห์ ได้ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด.

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ไอเดียไม่แพ้ใคร คิดและประดิษฐ์ "แปรงขัดพื้นแบบออลอินวัน" ช่วยลดจำนวนแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายการทำความสะอาด โดยมีรางวัลการันตีจากการแข่งขัน ซ้ำมีผู้สนใจจีบไปต่อยอดธุรกิจ... 24 พ.ย. 2560 10:18 24 พ.ย. 2560 15:38 ไทยรัฐ