วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 พันชื่อค้านโรงน้ำเสียบึงหนองบอน กระทบสิ่งแวดล้อม-มลพิษทางกลิ่น

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. น.ส.ลาวัลย์ เอี่ยมสุพรรณ อายุ 61 ปี ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียของ กทม.ในพื้นที่ลานจอดรถ และสนามกีฬาบึงหนองบอน นำรายชื่อผู้คัดค้านโครงการกว่า 3,000 ราย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. และปลัด กทม. ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่บริเวณดังกล่าว โดยมีนายไตรภพ ขันตยาภรณ์ ผู้ช่วยปลัด กทม. เป็นผู้รับเรื่อง

น.ส.ลาวัลย์กล่าวว่า พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอนไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย แต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนของประชาชน หากมีโรงบำบัดน้ำเสียจะทำให้เกิดมลภาวะทางกลิ่น และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีความเหมาะสมสำหรับก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย เพราะมีพื้นที่จำกัด ถ้า กทม.ใช้พื้นที่ที่เหลือในบึงหนองบอนทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียจะสามารถสร้างได้เพียงโรงบำบัดขนาด 135,000 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งไม่สอดคล้องปริมาณที่จะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 63.8 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งที่ตั้งอยู่ห่างจากคลองหลายร้อยเมตร ทำให้ต้องปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วลงสู่บึงหนองบอนก่อนสูบออกไปยังคลองหนองบอน อาจจะมีสารพิษโลหะหนักที่ไม่สามารถบำบัดได้สะสมในบึง ดังนั้น กทม.จึงควรหาพื้นที่เหมาะสมแห่งใหม่เพื่อก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และบริเวณใกล้เคียงบึงหนองบอน มีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มากกว่า 20 ไร่ สามารถทำโรงบำบัดน้ำเสียได้

ด้านนายไตรภพกล่าวว่า โครงการดังกล่าว กทม.ดำเนินการเพื่อประชาชนส่วนรวม แต่เมื่อมีการร้องเรียน กทม.ยินดีที่จะนำข้อร้องเรียนทั้งหมดเสนอไปยังผู้บริหาร กทม.พิจารณาต่อไป.

24 พ.ย. 2560 00:56 24 พ.ย. 2560 03:42 ไทยรัฐ