วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สคร.จ่อผุดแอพเชื่อมบริการแบงก์รัฐ

สคร.จ่อผุดแอพเชื่อมบริการแบงก์รัฐ

  • Share:

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า วันที่ 24 พ.ย.นี้ สคร.ได้จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ หรือ “SOE CEO Forum” ครั้งที่ 2 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง ซึ่งใน SOE CEO Forum ครั้งนี้ จะเป็นเรื่องการยกระดับบริการสาธารณะด้วย Big Data และการใช้ดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ให้รัฐวิสาหกิจร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ในการบูรณาการและใช้ ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและก้าวไปสู่การใช้ Big Data ต่อไป รวมทั้งการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีส่งเสริมการให้บริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Digital Transformation) โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเข้าร่วม SOE CEO Forum ด้วย

ทั้งนี้ การสัมมนา SOE CEO Forum ของกระทรวงการคลัง โดย สคร.จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระดับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ โดยจะเชิญผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO ของทุกรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม เพื่อส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญและร่วมหารือถึงวิธีการผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย นอกจากนี้ SOE CEO Forum ยังเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง CEO ของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย โดยครั้งนี้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีจะทดลองเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆมารวมไว้ในที่เดียว โดย สคร.จะสร้างแอพพลิเคชั่น เพื่อนำร่องโครงการดังกล่าว และโชว์ให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจรับทราบถึงการเชื่อมและแชร์ข้อมูล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรับทราบข้อมูลในทุกๆด้านของธนาคารเฉพาะกิจ ทั้งเรื่องภาระต้นทุน การให้บริการ และสามารถ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารต่างๆได้

“โครงการนี้จะเริ่มนำร่องธนาคารเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลก่อน เพราะธนาคารเฉพาะกิจทุกแห่งมีการลงทุนทางไอทีและระบบออนไลน์อยู่แล้ว ทำให้การรวบรวมข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นทำได้ง่าย”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้