วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวมสิทธิ์คนจนรับเงินหนุนเด็กเล็กอื้อ

ดย.ถกอุ้มเฉพาะกลุ่มหรือถ้วนหน้า สะท้อนปัญหาพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน และผลักดันการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มอบหมายให้ ดย.หาข้อสรุปแนวทางความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งที่ผ่านมาจัดสรรให้เด็กครอบครัวยากจน 0-3 ปี รายละ 600 บาท/ เดือน เป็นขยายครอบคลุมเด็ก 0-6ปี เฉพาะกรณียากจน หรือจัดสรรแบบถ้วนหน้าในกลุ่ม 0-3 ปี หรือครอบคลุม 0-6 ปี รวมถึงการศึกษาเงินที่จัดสรรตอบโจทย์การพัฒนาเด็กหรือไม่ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินที่ผ่านมาพบข้อมูลมีผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ยากจนเข้ามาสวมสิทธิ์ถึงร้อยละ 26 ซึ่งเป็นรอยต่อที่ต้องระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอต่อ กดยช. นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 เห็นชอบขยายสิทธิ์จัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้กับผู้มีสิทธิ์ในประกันสังคมเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000/เดือน/ ครัวเรือน เริ่มปีงบประมาณปี 2561

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ จากศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม กล่าวในเวทีเสวนา “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด:ถ้วนหน้าหรือเฉพาะคนจน” ว่า ตนอยากให้จัดสรรเฉพาะครอบครัวยากจน 0-6 ปี เนื่องจากข้อจำกัดทางการคลังของรัฐ และการช่วยคนยากจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำ ขณะเดียวกันจะต้องจัดทำฐานข้อมูลควบคู่การวิจัยเพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก ด้าน ดร.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่าควรให้ครอบคลุมถ้วนหน้า เพราะหากยึดวิธีการจัดสรรเฉพาะกลุ่ม คนที่จะต้องช่วยหรือคนจนจะตกหล่นเกินครึ่ง

ขณะที่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า ตนไม่ฟันธงว่าแนวทางไหนดีกว่า เพราะข้อมูลวิจัยพบปัญหาใหญ่ถึงการเลี้ยงดูลูกอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ขาดหายไม่เฉพาะในครอบครัวยากจน แต่ในครอบครัวที่มีจะกินหรือมีฐานะก็เลี้ยงลูกไม่เป็นจนก่อปัญหาสังคมมากมาย จึงอยากให้มุ่งเน้นถึงการนำครอบครัวที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกเข้ามาสู่ระบบ หากจัดสรรถ้วนหน้าต้องกำหนดเป้าหมายให้มีการเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพถ้วนหน้าด้วย.

การจัดสรรเงินที่ผ่านมาพบข้อมูลมีผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ยากจนเข้ามาสวมสิทธิ์ถึงร้อยละ 26 ซึ่งเป็นรอยต่อที่ต้องระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอต่อ กดยช. 23 พ.ย. 2560 23:35 24 พ.ย. 2560 01:28 ไทยรัฐ