วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้“หวัด-ท้องเสีย-แผล”ใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นวิกฤติของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพแก่ทุกภาคส่วน จึงเกิดการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าลดผู้ป่วยจากเชื้อดื้อยาลง 50% ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในคนลง 20% และ ในสัตว์ 30% รวมถึงประชาชนมีความรู้มากขึ้น 20% และมีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามสากล

พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลก หากไม่เร่งแก้ไข โลกจะกลับสู่ยุคที่คนจะตายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้ง คาดว่าในปี 2593 ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยารวม 10 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในทวีปเอเชียถึง 4.7 ล้านคน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการศึกษาของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาพบว่า พฤติกรรมการใช้ยาของคนไทยที่ส่งผลต่อเชื้อดื้อยา เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นใน 3 โรคยอดฮิต ได้แก่ หวัด เป็นแผล และท้องเสีย รวมถึงการซื้อยาปฏิชีวนะกินตามคนอื่นและหยุดยาปฏิชีวนะเมื่ออาการดีขึ้น.

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นวิกฤติของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 23 พ.ย. 2560 23:32 24 พ.ย. 2560 01:26 ไทยรัฐ