วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยึดแนวสอบ ก.พ.เฟ้นครูผู้ช่วยปี 61

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ หรือเห็นสมควรมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบได้ ส่วนหลักการจัดสอบมี 3 ภาค ตามเดิม ได้แก่ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ

“ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการให้สอบภาค ก ลักษณะเดียวกับข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะมีเกณฑ์ผ่านกับไม่ผ่าน โดยไม่นำคะแนนมารวมกับการคัดเลือก หากสอบผ่านจะได้ใบรับรองไปยื่นสอบภาค ข และ ค ต่อไป สำหรับแนวทางดำเนินการมีหลายแนวทาง อาทิ ให้ใช้ผลสอบของ ก.พ. หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้มาตรฐานจัดสอบ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปศึกษารายละเอียดและนำกลับมาเสนอบอร์ด ก.ค.ศ. ในการประชุมเดือน ธ.ค.นี้ เชื่อว่าจะประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ได้ภายในเดือน ม.ค.2561 เพื่อให้ทันการจัดสอบครูผู้ช่วยในเดือน เม.ย.นี้” เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว.

สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ หรือเห็นสมควรมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 23 พ.ย. 2560 23:10 24 พ.ย. 2560 01:12 ไทยรัฐ