วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
7เผ่าไทยภูเขา ชมนิทรรศการ

7เผ่าไทยภูเขา ชมนิทรรศการ

  • Share:

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่เช้าวันที่ 23 พ.ย. ที่ท้องสนามหลวง คณะนักเรียน นักศึกษา ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ รวมทั้งประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะมาเป็นหมู่คณะจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี จะต้องเข้าจุดคัดกรองบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าจุดคัดกรองทั้งที่ด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม กระทรวงกลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) และด้านท่าช้าง ทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจบัตรประชาชน สัมภาระ และพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำชาวไทยภูเขาจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี รวม 7 ชนเผ่า กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซอ อาข่า และลัวะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 290 คน เข้าชมนิทรรศการ นางนภากล่าวว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดกิจกรรม “ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพ” โดยประสานกับกระทรวงวัฒนธรรมและ เครือข่ายประชารัฐ นำชาวไทยภูเขา 7 ชนเผ่า เข้าร่วมกิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างความภาคภูมิใจที่ได้เกิดภายใต้ร่มพระบารมี ที่สำคัญได้เรียนรู้โบราณราชประเพณี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมได้น้อมนำศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้เป็นแนวทางพร้อมขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ งานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งเน้นพัฒนาชาวไทยภูเขาที่อาศัยบนพื้นที่สูง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำรงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้

ด้านนายชูศิลป์ ชีช่วง อายุ 51 ปี ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาชีพเกษตรกร จากราชบุรี ที่มาเข้าชมพระเมรุมาศ กล่าวว่า ดีใจและปลื้มปีติที่ได้เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการในอาคารประกอบต่างๆ ทำให้ได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ ความสวยงามและทรงคุณค่า จะนำประสบ-การณ์ที่เห็นความสวยงามของพระเมรุมาศ และโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทำไว้ กลับไปบอกเล่าให้กับผู้คนในเผ่าต่อไป ในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้เป็นจิต
อาสาด้านจัดการแสดงชุดรำกระทบไม้ แสดงใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง ที่จัดทำขึ้นในเขต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ให้ชาวบ้านได้ชม พอเสร็จงานรู้สึกภูมิใจแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งใจว่าจะประกอบคุณงามความดี ใช้ชีวิตตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านตลอดไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้