วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทยออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ไม่คิดดอก-พักชำระหนี้

กรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าน้ำท่วมจากพายุคีโรกี ไม่คิดดอกเบี้ย-เงินต้นสินเชื่อบ้าน นาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้นาน 3 เดือน ยืดผ่อนชำระหนี้สูงสุดถึง 5 ปี ติดต่อสาขา จนถึงสิ้นปีนี้...

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นางอรนุช  ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน คีโรกี ในหลายพื้นที่ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และปริมณฑล เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระยอง ฯลฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าเป็นการเร่งด่วน      

ทั้งนี้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใน 3 เดือนแรก พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 4–12 ปรับลดดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมลง 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยชำระเงินต้นตามเงื่อนไข และสามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุดได้ถึง 5 ปี ซึ่งอายุรวมของผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว สามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีเงินกู้ได้ถึงสิ้นปี 2560
          
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลตนเอง และผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ โดยในปลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท.

กรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าน้ำท่วมจากพายุคีโรกี ไม่คิดดอกเบี้ย-เงินต้นสินเชื่อบ้าน นาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้นาน 3 เดือน ยืดผ่อนชำระหนี้สูงสุดถึง 5 ปี ติดต่อสาขา จนถึงสิ้นปีนี้... 23 พ.ย. 2560 16:52 23 พ.ย. 2560 17:07 ไทยรัฐ