วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ สานต่อโครงการรัฐ หนุนผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์

พาณิชย์ ต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ เพื่อช่วยให้มีอาชีพที่มั่นคงเป็นของตนเอง โดยเปิดให้ร่วมสัมมนารับความรู้ในวันที่ 29 พ.ย. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์..

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย การลดค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้และดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ กรมฯ จึงได้จัดโครงการ "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อผู้มีรายได้น้อย" ขึ้น ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับความรู้ในวันพุธที่ 29 พ.ย. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นการช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพ หรือมีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเอง เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยั่งยืนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลได้

สำหรับ กิจกรรมการสัมมนาจะประกอบไปด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายง่ายๆ อย่างไรให้มีกำไรยั่งยืน และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งภายในงานจะมีธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก มีคุณภาพ และเป็นธุรกิจภายใต้การส่งเสริมพัฒนาของกรมฯ เข้าร่วมออกบูธแสดงธุรกิจด้วย เช่น ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซาลาเปา กาแฟโบราณ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเจรจาพูดคุยเพื่อลงทุนในแฟรนไชส์ที่ตนเองสนใจได้ทันที มากไปกว่านั้นหากติดขัดเรื่องเงินลงทุน กรมฯ ยังได้เชิญธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้สนใจและผู้มีรายได้น้อยที่จะลงทุนในระบบแฟรนไชส์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การนำโมเดลธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์มาเป็นตัวช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางลัดที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตนเอง ย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ลงทุน หรือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยจะมีเจ้าของแฟรนไชส์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีโอกาสขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้มีรายได้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อีกด้วย.

พาณิชย์ ต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ เพื่อช่วยให้มีอาชีพที่มั่นคงเป็นของตนเอง โดยเปิดให้ร่วมสัมมนารับความรู้ในวันที่ 29 พ.ย. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.. 23 พ.ย. 2560 16:40 23 พ.ย. 2560 17:30 ไทยรัฐ