วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส

ภาพบรรดาโครงกระดูกสัตว์จำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ในห้องแสดงการเปรียบเทียบทางกายวิภาค ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส การเก็บรักษาโครงซากดึกดำบรรพ์กระดูกเหล่านี้ต้องใช้พื้นที่และงบประมาณในการดูแลมากพอสมควร ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนสนับสนุน เพื่อปรับปรุงพื้นที่การจัดแสดงชิ้นงานที่มีคุณค่าต่อวงการศึกษาวิจัย.

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส การเก็บรักษาโครงซากดึกดำบรรพ์กระดูกเหล่านี้ต้องใช้พื้นที่และงบประมาณในการดูแลมากพอสมควร 23 พ.ย. 2560 16:28 ไทยรัฐ